Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

NCFO ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Sig nærmer tiden til juleferie, juleknas, juletræ og nærvær med familie og venner. Når et år runder af, er det også tid til refleksion over, hvad det forgangne år har budt på af oplevelser og skelsættende begivenheder. Vi håber, dit år har budt på alt, hvad du kunne ønske dig, på trods af at Corona endnu en gang har gjort livet mere besværligt på nogle områder.

I Nationalt Center for Overvægt har vi også for en stund kigget tilbage og samlet nogle af de største begivenheder og aktiviteter fra 2021.

Et center og en vision tog form

“Vi vil være samlingspunktet for viden om overvægt i Danmark”. Gennem året har vi arbejdet på, hvordan og med hvem denne vision kunne realiseres, og vi har arbejdet med, hvilket center vi skal være. Vores vision, mission og meget andet “Om NCFO” kan du læse mere om her.

Efter at have arbejdet i kulisserne på at opbygge Danmarks nye videnscenter med viden om (svær) overvægt, blev 4. marts dagen, hvor vores hjemmeside så dagens lys. Siden har 7500 personer læst med og er blevet klogere på overvægts kompleksitet. Mange danskere er opdraget til at tro, at man udvikler overvægt, hvis man spiser mere, end man forbrænder. Men heldigvis kommer der mere og mere viden om, at den opfattelse er en forsimpling, der ikke bidrager til meget mere end misforståelser og i værste fald stigmatisering. Vi arbejder for at komme fordomme til livs og få fakta om overvægt ud at leve. Vi deler også viden på LinkedIn, Twitter og Facebook, så du kan følge med, hvor det passer dig bedst.

Hvad tilbyder kommuner og regioner?

Vi har gennem hele 2021 indsamlet viden om  kommuner og regioners sundhedstilbud målrettet børn, unge og voksne med (svær) overvægt. Vores kortlægning viser, at 87 ud af 98 kommuner har sundhedstilbud, der er direkte målrettet borgere med overvægt. I alt har kommunerne 210 tilbud, da nogle har mere end et. Vi er netop kommet i mål med at få alle kommunale sundhedstilbud på vores hjemmeside. Du finder dem her.

De fem regioner har hver et hospital, der varetager overvægtskirurgi til voksne, og det er muligt at henvise voksne med overvægt fra alle regioner til Livsstilscenter Brædstrup i Region Midtjylland. Syv hospitaler har tilbud til børn og unge. Sundhedstilbuddene i regionerne finder du her.

Der kommer hele tiden ny viden, som ændrer eksisterende eller giver anledning til nye sundhedstilbud til borgere med overvægt i kommuner og regioner. Derfor er vi allerede i gang med at opdatere vores dynamiske overblik. Giv gerne et praj på ncfo@ncfo.dk, hvis du kender til tilbud, som vi mangler.

Kommunerapport
Vores videnindsamling i kommunerne har også igennem 2021 taget os omkring 12 kommuner, hvor vi har foretaget 15 interview med 18 personer – sundhedskonsulenter, sundhedsplejersker, kliniske diætister m.m. Dette arbejde munder ud i en rapport med titlen “Kommunale erfaringer med sundhedstilbud til børn og voksne med overvægt”, som vi ser frem til at offentliggøre i starten af 2022.

Viden om overvægt udbygges løbende

På vores hjemmeside indsamler vi løbende viden om overvægt i bestemte temaer. I løbet af 2021 har vi indsamlet viden om seks temaer under overskrifterne:

Du er velkommen til at komme med idéer til vores næste forskningstema på ncfo@ncfo.dk, men fortvivl ej, hvis du ikke kan finde på noget – vi har masser af temaer, der står i kø, som vi kaster os over i 2022.

Forskningsprojekter i NCFO
NCFO er også involveret i en række forskningsprojekter, som du kan læse om her. I 2022 arbejder vi på at engagere os i nye projekter sammen med forskellige samarbejdspartnere. Nogle af dem kan vi forhåbentligt løfte sløret for allerede i starten af 2022.

Arrangementer med stor tilslutning

Webinar om kommunikation og stigmatisering
I oktober afholdt vi webinar om vægtstigmatisering, hvor over 400 havde tilmeldt sig. Gennem fire forskellige oplæg fra en patient, en historiker, en antropolog og en kommunikationsekspert kom vi omkring, hvorfor vi stigmatiserer, hvordan vi minimerer det, og hvad god kommunikation om overvægt er. Du kan se videoerne af de enkelte oplæg her på vores hjemmeside.

Temadag om evaluering af sundhedstilbud
Den 16. december havde vi inviteret alle kommuner inden for til en temadag om evaluering af sundhedstilbud målrettet personer med overvægt. Formålet var at inspirere, videndele og idéudvikle. Lige som så mange andre har oplevet det, kom Corona i vejen, og vi måtte udskyde. Vi afholder i stedet temadagen den 24. maj. 40 kommuner har allerede tilmeldt sig, og vi glæder os til, at vi til den tid (forhåbentligt) må samles igen. Læs mere om temadagen her.

Borgerinddragelse er kilde til vigtig viden

Vi forsøger at tænke borgere med overvægt så meget som muligt ind i vores aktiviteter. Det giver viden, skaber forståelse, bryder tabuer, skaber indsigt og ikke mindst sikrer det, at personer med overvægt bliver hørt.

F.eks. har vi lavet Talerøret, der er en slags borgerpanel. Talerøret giver mulighed for at blive hørt, bidrage med viden og få en stemme ind i overvægtsdebatten. Vi har også Livet-med-mere-væggen her på hjemmesiden, som er en online væg, hvor man anonymt kan skrive lige, hvad man vil om livet med mere, og som man ønsker andre skal vide.

Vores Facebook-side ønsker vi også at bruge som kilde til input og feedback. Og så er man selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os på ncfo@ncfo.dk. Vi fortætter arbejdet med at inddrage i 2022 i aktiviteter og projekter – 2021 var bare den spæde start.

Glædelig jul og godt nytår

Tilbage er der kun at sige tak for 2021, og fordi du læser med om vores aktiviteter. På denne måde er du med til at få viden om (svær) overvægt ud at leve.

Du ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår … og ikke mindst på gensyn i 2022, som vi ser frem til at finde ud af, hvad byder på af ny viden og indsigter.

Glædelig jul