Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Temadag: Evaluering – hvorfor, hvordan og hvornår?

Vi inviterer til temadag, hvor temaet er evaluering af kommunale sundhedstilbud målrettet personer med (svær) overvægt. Vi ser frem til at byde jer velkommen til en dag med inspiration, videndeling og idéudvikling.

24. maj Event
Sted: Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C
Tid: 09.00-16.00

Arrangementet er afholdt.

Den 24. maj sætter vi fokus på evaluering af kommunale sundhedstilbud målrettet personer med (svær) overvægt.

Alle kommuner er interesserede i at tilbyde borgerne relevante, effektfulde sundhedstilbud. Men hvad virker, og hvordan måler vi, hvad der virker? Det giver vi inspiration til, men du skal også bruge din viden, erfaring og idéer, når vi den 24. maj inviterer alle kommuner til en dag med inspiration, netværk og idéudvikling.

Alle kommuner har fået en personlig invitation, da kun én person fra hver af landets 98 kommuner kan deltage. Invitationen er sendt til kommunernes sundhedschef eller tilsvarende i hver kommune. Har du modtaget en invitation, eller det er aftalt, at du deltager på vegne af din kommune, kan du tilmelde dig via linket nedenfor.

Temaet for dagen er evaluering

Nationalt Center for Overvægt har i 2021 lavet en undersøgelse blandt sundhedsprofessionelle i landets kommuner, der bl.a. viser, at kommunerne har et stort ønske om at tilbyde borgere med overvægt relevante og effektfulde sundhedstilbud. Samtidig finder de det svært at evaluere denne type tilbud. For hvad virker, og hvordan måler vi det? Og hvad kan man helt konkret måle på – ud over BMI – der reelt siger noget om en opnået effekt ift. f.eks. øget sundhed, livskvalitet og trivsel hos borgeren? Det er bl.a. de spørgsmål, vi søger at give svar på i løbet af temadagen.

Formålet med temadagen

Temadagen er todelt. Om formiddagen får du en række inspirerende oplæg om evaluering – fra teori til konkrete eksempler – og om eftermiddagen står den på idéudvikling og netværk i forskellige temagrupper. Formålet med dagen er at give dig inspiration, sørge for erfaringsudveksling og skabe rammerne for idéudvikling, der kan munde ud i spændende nye tanker og konkrete idéer til evaluering, som din kommune kan arbejde videre med efterfølgende – måske i samarbejde med andre. Læs i programmet, hvilke temaer du kan arbejde med i eftermiddagens workshop. Ved tilmelding kan du vælge ét tema.

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Målgruppen for temadagen

Målgruppen er ledere, centerchefer, teamledere, sundhedschefer, sundheds(strategisk)konsulenter, forebyggelseschefer, chef for sundhedsfremme eller lignende.

Nationalt Center for Overvægt afholder temadagen i samarbejde med Sund By Netværkets temagruppe om Dokumentation og Evaluering.