Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Om stigmatisering

Om stigmatisering

Og hvordan det påvirker krop og sind

Om stigmatisering og dens konsekvenser

Vægtstigmatisering er et tema, som Nationalt Center for Overvægt løbende sætter fokus på for at bidrage til mindre stigmatisering af personer med overvægt.

Stigmatisering er først i de senere år for alvor begyndt at fylde i overvægts-debatten. “Luk munden og let røven”, “Tag dig sammen” og andre mindre flatterende udtalelser sender et budskab om, at personen med overvægt har et aktivt, selvforvaltende valg i forhold til egen vægt og sundhed. Faktum er, at overvægt har komplekse årsagssammenhænge, og den enkelte bærer på en forhistorie, som ikke kan ses med det blotte øje. Overvægt er så komplekst, at selv erfarne forskere ikke har løst gåden om, hvad der forårsager tilstanden. Det kan du læse mere om i forskningstemaet “Om overvægt“.

Stigmatisering kan føre til selvstigmatisering

Vægtstigmatisering bunder i sociale og kulturelle fordomme, faktorer og normer, som den enkelte ikke har mulighed for at påvirke. Men det påvirker den enkelte, som kan føle, at overvægt er skamfuldt og ens egen skyld og ansvar. Det kan medføre, at man ud over omverdenens stigmatisering også påfører sig selv stigmatisering.

Stigmatiseringens konsekvenser

Personer med overvægt kan opleve stigmatisering i alle aldre og alle steder i samfundet, og bliver ofte tillagt karaktertræk som dumme, dovne og uhygiejniske. Fordomme, som kan være vanskelige at komme til livs, og som har indvirkning på både den fysiske, psykiske og sociale velvære for den enkelte.

Stigmatisering kan helt konkret lede til, at personer med overvægt bevæger sig mindre, spiser mere, udvikler depression, angst og stress, isolerer sig samt vælger ikke at gå til lægen ved sygdom. Derfor har stigmatisering store konsekvenser for den enkelte, da det kan bidrage til at fastholde personer med overvægt i en livsstil, der medfører vægtøgning og følgesygdomme med dårlig livskvalitet og potentielt tidlig død til følge.

Stigmatisering kræver opmærksomhed

Stigmatisering er alvorligt og skal tages alvorligt. Derfor har vi i National Center for Overvægt fokus på vægtstigmatisering som et tilbagevendende tema i vores projekter, formidling og øvrige aktiviteter.

Vi ønsker både med sprog, indhold og billeder på Nationalt Center for Overvægts kanaler at bidrage til en respektfuld tilgang til mennesker med overvægt og til en nuancering af debatten om overvægt, vægttab og sundhed.

Du kan læse mere om stigmatisering i dette forskningstema, hvor du også kan læse om, hvordan man bidrager til at undgå stigmatisering.