Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Billedet viser en mand, der laver strækøvelser i et træningsrum.

Om sundhedstilbud

I regioner og kommuner

Sundhedstilbud i Danmark

Her på siden finder du information om de gratis sundhedstilbud, som kommuner og regioner udbyder til borgere med overvægt eller svær overvægt. Vi indsamler løbende ny viden og opdaterer informationerne.

Kommunerne og regionerne har tilbud til personer, der oplever udfordringer med deres kropsvægt og eventuelle følgesygdomme, og som ønsker hjælp til at styrke deres sundhed og trivsel. I regionerne omhandler sundhedstilbuddene til voksne primært diætistvejledning og kirurgisk behandling. Til børn og unge med overvægt foregår sundhedstilbuddene i regionerne primært som individuelle, tværfaglige forløb, hvor hele familien ofte bliver involveret.

I kommunerne fokuserer forløbene primært på kost og motion, og de udbyder en blanding af individuelle og gruppebaserede forløb. Der er dog en udvikling i gang, hvor flere kommuner begynder at ændre praksis i forhold til psykiske aspekter ved overvægt og forholdet til vægten, så forløbene både fokuserer på at opnå en sund, funktionel krop og et sundt sind – og mindre på hvad vægten siger.

Nedenfor kan du klikke dig ind og finde sundhedstilbud i enten kommunerne eller regionerne.

Videnindsamling i Nationalt Center for Overvægt

Nationalt Center for Overvægt indsamler mellem 2020-2023 viden om, hvilke tilbud danske kommuner og regioner udbyder til personer med overvægt og svær overvægt. Formålet er dels at få et opdateret overblik over tilbuddene og dels at få et større indblik i tilbuddenes effekt, som kan inspirere andre til at gentænke og udvikle nye tilbud.

Videnindsamlingen foregår ved, at vi i første omgang indsamler viden, der allerede er tilgængelig online i kommuner og regioner og samler det ét sted her på hjemmesiden. I kommunerne supplerer vi videnindsamlingen med f.eks. spørgeskemaundersøgelser, interview eller observationer, hvis en indsats viser sig særlig effektiv og skaber resultater, som andre kommuner kan lære af. Efterhånden som data bliver indsamlet og behandlet, deler vi det her på siden til information og inspiration.