Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Et billede af personer, der snakker sammen - kun en er i fokus.

Om samarbejde

Og hvordan du kan samarbejde med os

Samarbejde med Nationalt Center for Overvægt

Nationalt Center for Overvægt ønsker at samarbejde om videnindsamling, videndeling og videnudvikling inden for svær overvægt. Og vi ønsker at facilitere, at andre finder sammen i nye samarbejder, der gavner udviklingen af ny viden. Læs hvordan her.

Nationalt Center for Overvægts hovedopgave er at indsamle, udvikle og dele viden om (svær) overvægt. Vi indsamler viden om kommunale og regionale sundhedstilbud samt forebyggelse og behandling af primært svær overvægt. Og vi indsamler evidensbaseret viden inden for forebyggelse og behandling. Vi involverer os løbende i og samarbejder omkring projekter og forskning, der giver mening og bidrager med ny relevant viden. Vi deler løbende viden, vi indsamler om kommunale og regionale sundhedstilbud, forskning i overvægt samt viden fra egne forskningsprojekter her på hjemmesiden, i vores nyhedsmail, på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi samarbejder

Vi ønsker at samarbejde om indsamling, udvikling og deling af viden om (svær) overvægt. Et samarbejde kan have forskellige former og formål. NCFO har ikke projektmidler, men vi har mulighed for at sparre omkring f.eks. fondsansøgninger og viden om overvægt. Derudover er vi interesserede i at samarbejde om f.eks. videnindsamling i kommunerne, videndeling på f.eks. temadage, webinarer og andet, og vi bruger tid på samarbejder, der fremmer vores mål om at styrke og udvikle sundhedsvæsenets tilgang til og viden om svær overvægt. Ønsker du sparring omkring en projektidé, snakke om et arrangement eller andet, er du velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk.

Vi faciliterer, at andre samarbejder

Vi ønsker at understøtte samarbejde mellem forskellige aktører (kommunalt og regionalt ansatte, studerende, forskere, borgere m.fl.), der arbejder for at fremme indsamling, udvikling og deling af viden om (svær) overvægt. Derfor vil vi gerne bringe mennesker med en god idé sammen med mennesker, der kan bidrage til at folde den gode idé ud – til gavn for borgere med overvægt og samfundet generelt.

Du er velkommen til at kontakte os med idéer, som kræver en samarbejdspartner for realisering. Uanset om du er forsker, sundhedskonsulent, borgere, studerende eller andet vil vi forsøge at hjælpe din idé videre og matche med en samarbejdspartner. Udfyld dette: Skema for ønske om samarbejde og send det til ncfo@ncfo.dk. Er du ikke langt med din idé, er du velkommen til blot at sende en mail. Vi garanterer ikke, at vi kan gå videre med din idé, og vi prioriterer idéer, projekter og samarbejder, der falder inden for vores fokusområder.

Nuværende projekter, der søger samarbejdspartnere:

DER ER PT. INGEN.