Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Et billede af personer, der snakker sammen - kun en er i fokus.

Om samarbejde

Og hvordan du kan samarbejde med os

Samarbejde med Nationalt Center for Overvægt

NCFO ønsker at samarbejde om videnindsamling, videndeling og videnudvikling inden for svær overvægt. Læs hvordan her.

Nationalt Center for Overvægts hovedopgave er at indsamle og dele viden om (svær) overvægt. Vi indsamler viden om kommunale og regionale sundhedstilbud samt forebyggelse og behandling af primært svær overvægt. Og vi indsamler evidensbaseret viden inden for forebyggelse og behandling. Vi involverer os løbende i og samarbejder omkring projekter, der giver mening og bidrager med ny relevant viden. Vi deler løbende viden, vi indsamler om kommunale og regionale sundhedstilbud, forskning i overvægt samt viden fra egne forskningsprojekter her på hjemmesiden, i vores nyhedsmail, på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Nye samarbejder

Vores fokus som nationalt center er at indsamle og dele viden. Vi ønsker derfor også at samarbejde herom. Et samarbejde kan have forskellige former og formål. Vi er ikke et center, der har midler, vi kan uddele til projekter, men vi er f.eks. interesserede i at samarbejde om videnindsamling i kommunerne, videndeling på f.eks. temadage, webinarer og andet, og vi bruger tid på samarbejder, der fremmer vores mål om at styrke og udvikle sundhedsvæsenets tilgang til og viden om svær overvægt. Vi vurderer løbende, hvordan det giver mening at samarbejde, ligesom vi også ønsker at medvirke til, at andre igangsætter samarbejder, hvor forskning og praksis mødes om udvikling af nye projekter og initiativer.

Ønsker du at sparre omkring en projektidé, snakke om et arrangement eller andet, er du velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk. Du kan også finde vores kontaktoplysninger her, så vender vi retur hurtigst muligt.