Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Smilende mand præsenterer for et publikum.

Forskningsprojekter

Igangværende projekter

Forskning og projekter i Nationalt Center for Overvægt

Nationalt Center for Overvægt er optaget af at udvikle ny viden inden for overvægtsområdet, der kan gøre os klogere på sundhedstilbud til børn, stigmatisering, celleforskning, kost, motion med mere.

Vi engagerer os løbende i projekter, der kan kaste nyt lys over et konkret emne og udvikle ny viden, som kan være med til at forbedre praksis hos landets kommuner, på hospitaler, i almen praksis, hos behandlere eller andre. I nedenstående oversigt kan du se igangværende projekter, hvor NCFO spiller en rolle. Vi opdaterer løbende siden, når nye projekter kommer til, eller når et projekt viser nye resultater.

Har du en god idé til et projekt, som kunne bidrage med ny viden, så skriv til ncfo@ncfo.dk, eller find vores kontaktoplysninger her. Du kan også læse om, hvordan du kan samarbejde med os her. Vi hører også gerne fra dig, hvis du allerede arbejder på et projekt, som du mener, Nationalt Center for Overvægt burde kende til, så vi kan være med til at dele viden på området.