Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sundhedstilbud

Læs her på siden nyheder og events, der omhandler ‘sundhedstilbud’ inden for overvægtsområdet.

Udgivet 10. oktober 2023

Jo yngre, jo bedre

Det er vigtigt at tage børns alder i betragtning, når man påbegynder behandling for børneovervægt. Det viser et nyt studie foretaget af Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Nationalt Center for Overvægt.

Udgivet 09. juni 2023

Gode resultater i et nyt dansk studie

I studiet modtog 1336 patienter en multikomponent livsstilsintervention, inklusiv fokus på forbedring af mentale faktorer. I studiet viste deltagerne forbedrede resultater efter 6 og 18 måneders opfølgning på både adfærdsmæssige, mentale og fysiske forhold, inklusiv en vægtreduktion.

Udgivet 28. juni 2022

Sensommermøder om vægt og vejning – København

Dansk Selskab for Adipositasforskning (DSAF) inviterer sammen med Nationalt Center for Overvægt til sensommermøde i København, hvor vi sætter fokus på vægt og vejning af børn og unge.

Udgivet 27. juni 2022

Sensommermøder om vægt og vejning – Vejle

Dansk Selskab for Adipositasforskning (DSAF) inviterer sammen med Nationalt Center for Overvægt til sensommermøde i Vejle, hvor vi sætter fokus på vægt og vejning af børn og unge.

Udgivet 30. maj 2022

Ny rapport om kommunale erfaringer med sundhedstilbud

Kommunerne spiller en helt central rolle i arbejdet med sundhedsfremme blandt danskerne - også på overvægtsområdet. Men hvilke sundhedstilbud til borgere med overvægt udbyder kommunerne, hvad er indholdet, og hvilke udfordringer og muligheder oplever kommunerne i arbejdet med sundhedstilbuddene. Det har vi gennem 2021 og 2022 indhentet viden om, og konklusionerne er opsamlet i en ny rapport.

Udgivet 17. november 2021

Temadag: Evaluering – hvorfor, hvordan og hvornår?

Vi inviterer til temadag, hvor temaet er evaluering af kommunale sundhedstilbud målrettet personer med (svær) overvægt. Vi ser frem til at byde jer velkommen til en dag med inspiration, videndeling og idéudvikling.