Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Let’s talk!

Flere og flere mennesker på globalt plan har svær overvægt. En udvikling, som skal tages alvorlig, men også håndteres på en ordentlig måde gennem f.eks. samfundets rammer og et andet syn på overvægt. Mange misforstår årsagerne til udviklingen af overvægt, hvilket giver frit spil til fordomme – fordomme, som oftest placerer ansvaret hos den enkelte.

Derfor er vi nødt til at tale om overvægt, da mange med overvægt også placerer ansvaret hos sig selv. Det, sammenlagt med omverdenens diskrimination og stigmatisering, kan påvirke den enkeltes livsudfoldelse og livskvalitet negativt og dermed også deres sundhedstilstand – fysisk, psykisk og socialt. Både den enkelte, de nære relationer og samfundet generelt er derfor nødt til at kunne tale om og forstå overvægt for at skabe nye perspektiver og forandringer, der gavner den enkeltes sundhed. Men vi skal tale om overvægt på en ordentlig måde, da vi ellers kan gøre mere skade end gavn.

4. marts er World Obesity Day (WOD). I dag sætter personer og organisationer verden over fokus på svær overvægt under temaet “Changing Perspectives: Let’s Talk About Obesity”. Du kan læse om kampagnen her.

 Man kigger direkte ind i kameraet

 

Sådan “taler” vi om overvægt

I anledning af WOD vil vi gerne vise, hvordan vi i Nationalt Center for Overvægt “taler” om (svær) overvægt. Vi taler. Men vi giver også plads til, at andre kan tale. Vi oplyser og deler viden. Vi taler med sundhedsprofessionelle. Vi taler med mennesker med overvægt. Og vi lytter.

Vi tror på, at viden om overvægts kompleksitet og viden om vægtstigmas indflydelse på den enkeltes liv er med til at nedbryde tabuer og giver rum for samtaler om overvægt, der fjerner skyld og skam fra den enkelte. Der er et stykke vej endnu, men med små skidt, mere viden og værdige, respektfulde samtaler, er vi godt på vej.

Her på siden har vi samlet nogle af de aktiviteter, vi arbejder med for at skabe en bedre samtale om overvægt, bedre dialoger og for at skabe mere opmærksomhed om overvægts kompleksitet:

 • Livet med mere
  Livet med mere er en underside på vores hjemmeside, hvor indholdet er dedikeret til mennesker med overvægt. Her kan man tilmelde sig Livet med mere_Talerøret, der er en ongoing spørgeskemaundersøgelse, som starter op i løbet af 2023 (man kan tilmelde sig allerede nu). Man kan også helt anonymt skrive på vores online væg, Livet med mere_Væggen, hvad man gerne vil fortælle andre om livet med overvægt.
 • Formidlingsguide
  Sammen med en række kommuner, Sund By Netværket og Kræftens Bekæmpelse er vi i gang med at udarbejde en formidlingsguide målrettet kommunale og regionale sundhedsprofessionelle, der kommer til at indeholde både viden om kompleksitet i overvægt samt anbefalinger til den gode dialog og det respektfulde sprog. Læs mere her.
 • Webinar om kommunikation, stigma og overvægt
  I 2021 afholdt vi et webinar, der omhandlede, hvorfor vi stigmatiserer, hvordan vi minimerer det, og hvad god kommunikation om overvægt er. Du kan gense oplæggene fra webinaret her.
 • Konference om stigma
  I 2022 afholdt vi en politisk konferencen om vægtstigmatisering. Konferencen gav plads til mange forskellige perspektiver, og den viste os, at vi skal blive ved med at sætte fokus på, hvad stigmatisering er, hvorfor den finder sted, hvor og hvilke konsekvenser den har. Du kan læse programmet her.
 • Projekter med fokus på kommunikation
  To af vores forskningsprojekter arbejder i øjeblikket på at undersøge aspekter omkring overvægt og kommunikation. Det ene handler om, hvordan overvægtsproblematikker hos børn i førskolealderen og i indskolingen håndteres i almen praksis og i sundhedsplejen (Link). Og det andet handler om, hvordan samtaler og kommunikationen om vægtrelaterede problemer med personer med svær overvægt finder sted i almen praksis (Link).

Derudover holder vi oplæg på diverse arrangementer for blandt andet at udbrede viden om årsagerne til overvægt og konskvenserne af vægtstigmatisering. Vi deler viden på vores forskellige kanaler. Vi samarbejder og deltager i forskning, projekter og arbejdesgrupper. Vi taler om overvægt.

Så “Let’s Talk” her på World Obesity Day, men lad os også fortsætte snakken efter 4. marts!

Deltag gerne i vores samtaler på vores forskellige kanaler (Twitter, Facebook og LinkedIn) og del dine perspektiver, viden og erfaringer. Du er også altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, kommentarer, ønske om samarbejde eller andet på ncfo@ncfo.dk.

Øvrig inspiration til den respektfulde samtale

Fold ud Fold ind

 • 5As
  Obesity Canadas “5A” blev designet som en trin-for-trin ramme for sundhedsprofessionelle, der ikke er specialister, men som ser patienter med svær overvægt (Link).
 • Language Matters
  Obesity UK er en velgørenhedsorganisation, der støtter mennesker, der lever med svær overvægt. De har udviklet en guide til sundhedsprofessionelle, der hedder “Language Matters” (Link).
 • Reducing stigma
  “Reducing stigma when talking to patients about obesity” er udviklet af Rudd Center i USA. Denne er også målrettet sundhedsprofessionelle (Link).
 • Shift
  “Shift – Shifting the narrative on obesity” er fra Australien og er målrettet medier samt mennesker og virksomheder, der arbejder professionelt med kommunikation (Link).

Kender du andre værktøjer og guidelines, som med fordel kan komme på denne liste, så send os en mail på ncfo@ncfo.dk.