Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Politisk konference: stigmatisering af personer med overvægt

Nationalt Center for Overvægt og Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konference om stigmatisering af personer med overvægt, hvor formålet er at oplyse, komme med anbefalinger og skabe debat. Målet er handling.

09. nov Event
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus
Tid: 09.30-16.00

Hvad er stigmatisering af personer med overvægt, og hvorfor sker det? Hvornår og hvor oplever personer med overvægt stigmatisering? Hvad gør stigmatiseringen? Og hvad kan vi helt konkret gøre for at mindske den?

Det er nogle af de spørgsmål denne politiske konference forsøger at besvare, hvor nationale, regionale og kommunale politikere, ledere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet, organisationer, myndigheder og videnskabelige og faglige selskaber er inviteret. På konferencen bliver vi sammen klogere på stigmatiseringens væsen, konsekvenser og vores handlemuligheder.

Vi zoomer ind på sundhedsvæsenets rolle og ansvar. Vi bliver helt konkrete på, hvad vi alle kan gøre – både fra politisk hold, i sundhedsvæsenet og hver især. Og så skal vi have debatter, og afslutningsvist lover vi hinanden at bidrage til at nedbringe stigma ved at sætte handling bag ordene gennem en fælles hensigtserklæring. I løbet af dagen kommer vi også til at møde en række personer, der fortæller deres personlige beretninger om stigmatisering.

Deltag og bliv klogere på, hvad du konkret kan gøre og vær med til at starte en rejse mod mindre stigmatisering af personer med overvægt sammen med andre politikere, ledere og beslutningstagere i Danmark.

Hvem kan deltage og hvordan?

Fysisk deltagelse på konferencen er forbeholdt personer, der har modtaget en personlig invitation på mail fra en medarbejder i NCFO. Denne fortrinsret gælder frem til 1. september. Herefter åbner tilmelding til fysisk deltagelse op for alle med interesse i konferencen. Alle har mulighed for at tilmelde sig online deltagelse allerede nu.

Fysisk deltagelse
Pris: 500 kr. (625 kr. med moms)
Tilmeldingsfrist: Den 26. oktober
Afmeldingsfrist:  Den 7. november. Ved afmelding senere end 48 timer før arrangementet sendes der et no-show-fee på 500 kr. (625 kr. med moms).

Online deltagelse
Prise: 150 kr. (187,50 kr. med moms)
Tilmeldingsfrist: Den 7. november
Afmeldingsfrist:  Den 7. november. Ved afmelding senere end 48 timer før arrangementet betales deltagergebyret på 150 kr.

NB! Deltagergebyr på begge deltagelsesmuligheder samt eventuel no-show-fees går til konferencens afvikling.

Tilmeld dig her.

Program

Programmet opdateres løbende, efterhånden som oplægsholdere og paneldebatdeltagere bekræfter deres deltagelse.

Dagens moderator: Mette Walsted Vestergaard

08.45-09.30: Ankomst og registrering

Fold ud Fold ind

Dørene åbner kl. 08.45, hvor der er mulighed for at spise morgenmad og netværke med de andre deltagere på konferencen.

09.30-09.40: Velkomst

Fold ud Fold ind

Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder i Nationalt Center for Overvægt, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, byder velkommen til konferencen.

09.40-09.45: Hvorfor vægtstigma?

Fold ud Fold ind

Rebecca Puhl, professor, Human Development and Family Studies, University of Connecticut fortæller om, hvorfor vi skal beskæftige os med vægtstigmatisering – hvorfor det er vigtigt. Og hun fortæller om baggrunden for: Joint international consensus statement for ending stigma of obesity – link – der var inspirationen til denne konference. Rebecca Puhl deltager med en video, der er optaget på forhånd.

09.45-10.05: Om Overvægt

Fold ud Fold ind

Thorkild I. A. Sørensen, professor emeritus, Dr. med., Københavns Universitet fortæller om overvægt, og hvorfor nogle mennesker udvikler overvægt, mens andre ikke gør. For at forstå vægtstigma og kunne debattere emnet er det nødvendigt at forstå kompleksiteten og risikofaktorer ved overvægt og svær overvægt.

10.05-10.35: Stigmatisering i helikopterperspektiv

Fold ud Fold ind

Stigmatisering: hvad er det, hvor sker det, for hvem sker det, og hvilke konsekvenser har det?

Det holder følgende tre personer oplæg om:

 • Anna Paldam Folker, professor, forskningschef, Statens institut for folkesundhed, SDU
 • Pernille Andreassen, seniorforsker, Nationalt Center for Overvægt
 • Lene Bull Christiansen, associate professor, Department of Communication and Arts, Roskilde Universitet

10.35-10.40: Videoindslag

Fold ud Fold ind

Vi viser en kort video, der illustrerer, hvordan personer med overvægt oplever vægtstigmatisering, hvor og af hvem.

10.40-11.00: Pause

Fold ud Fold ind

Mulighed for at hente forfriskninger.

11.00-12.00: Stigmatisering i sundhedsvæsenet

Fold ud Fold ind

Dette programpunkt dykker ned i,  hvor i sundhedsvæsenet vægtstigmatiseringen finder sted, hvordan og hvorfor. Til at hjælpe os med at stille skarpt på dette, kommer følgende personer og fortæller:

 • Sigrid Bjerge Gribsholt, MD, ph.d., klinisk forsker, Aarhus Universitetshospital
 • Rasmus Køster-Rasmussen, speciallæge i almen medicin, postdoc, Københavns Universitet
 • Carina Jørgensen, næstformand i Adipositasforeningen

Derudover præsenterer 1-2 borgere deres konkrete brugeroplevelser – gode som dårlige – med det danske sundhedsvæsen.

 • Bjarne Lynderup, foredragsholder, podcastvært, inspirator, motivator og coach 
 • Nadja Engsig, foredragsholder, forfatter, underviser og influencer 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til sidst i dette programpunkt.

12.00-12.30: Paneldebat

Fold ud Fold ind

Denne paneldebat kommer til at læne sig op ad de oplæg, vi lige har hørt. Vi skal debattere, hvilke dilemmaer der opstår i forebyggelse og behandling af personer med overvægt. Kan vi behandle og forebygge uden at stigmatisere? Kan vi mindske stigmatiseringen og hvordan? Hvilke etiske overvejelser skal man være opmærksom på? Hvad skal man f.eks. være opmærksom på i forhold til magtrelationen mellem patient og behandler/sundhedsfremmer? Disse er nogle af de spørgsmål paneldebatten vil forsøge at besvare.

I paneldebatten deltager behandler og sundhedsfremmer fra region og kommune, en borger, etiker m.fl. Følgende personer har indtil videre bekræftet deres deltagelse:

 • Jacob Birkler, etiker, cand.mag. i filosofi og psykologi, fhv. formand i Det Etiske Råd
 • Ditte Priebe Jønsson, specialkonsulent, Kolding Kommune
 • Frede Lyck, alment praktiserende læge
 • Bjarne Lynderup, foredragsholder, podcastvært, inspirator, motivator og coach 

12.30-13.15: Frokost

Fold ud Fold ind

Der vil være buffet samt mulighed for at netværke med de øvrige deltagere.

13.15-14.10: Hvordan kan vi stigmatisere mindre?

Fold ud Fold ind

Hvordan kan vi stigmatisere mindre i sundhedsvæsenet specifikt og samfundet generelt? Vi ønsker med dette programpunkt at sætte fokus på, hvordan man helt konkret kan arbejde med at mindste vægtstigmatisering.

Vi starter med at dykke ned i, hvad, forskningen peger på, virker i forhold til at mindske vægtstigmatisering. Vi kommer derefter omkring forskellige konkrete projekter og tilgange, der helt konkret har arbejdet med eller udvikle værktøjer til at mindske stigmatiseringen. Følgende personer holder oplæg:

 • Hvad siger forskningen, kan bidrage til at mindske vægtstigma? Ved Pernille Andreassen, Nationalt Center for Overvægt
 • Language matters: Obesity.  International speaker (TBA)
 • Mindre stigmatisering gennem sproget og kommunikation. Hvordan kommunikerer vi med den gravide, som har overvægt? Og kan vi mindske stigmatisering ved at “spørge om lov”? Ved Sofie Bach Gyrup Nielsen, jordemoder, Region Midtjylland
 • Fysiske genstande i sygehusvæsenet, der kan mindske vægtstigma. Ved Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt, klinisk professor og overlæge
 • Sundhedsstyrelsens perspektiver på vægtstigmatisering. Ved Tatjana Hejgaard, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til sidst i dette programpunkt.

14.10-14.15: Videoindslag

Fold ud Fold ind

(TBA)

14.15-14.40: Pause

Fold ud Fold ind

Mulighed for at hente forfriskninger.

14.40-15.00: Strukturelle tiltag

Fold ud Fold ind

Hvad ser politikerne af muligheder for at arbejde strukturelt mod mindre stigmatisering af personer med overvægt i sundhedssektoren specifikt og samfundet generelt? (lovgivning, anbefalinger, kvalitetsstandarder, uddannelse osv.) Kan vi lære noget fra andre områder eller internationalt? Vi skal høre om perspektiverne fra en kommunalpolitiker, regionspolitiker og en folketingspolitiker, der hver giver et kort oplæg, inden de deltager i den efterfølgende debat. Følgende personer har indtil videre bekræftet deltagelse:

 • Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg
 • M.fl. (TBA)

15.00-15.40: Paneldebat

Fold ud Fold ind

I paneldebatten fortsætter vi de strukturelle drøftelser om, hvordan vi minimerer stigmatisering af personer med overvægt i sundhedssektoren specifikt og samfundet generelt. Vi skal høre perspektiver fra forskellige vinkler, og følgende personer har indtil videre bekræftet deres deltagelse:

 • Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg
 • Laila Walther, direktør Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
 • Jacob Birkler, etiker, cand.mag. i filosofi og psykologi, fhv. formand i Det Etiske Råd
 • Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, overlæge, ph.d.
 • Nadja Engsig, foredragsholder, forfatter, underviser og influencer
 • M.fl. (TBA)

15.40-15.55: Hensigtserklæring

Fold ud Fold ind

Baggrunden for den danske hensigtserklæring. (TBA)
Tilslutning til hensigtserklæringen.

15.55-16.00: Tak for i dag

Fold ud Fold ind

Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder i Nationalt Center for Overvægt, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, takker af for denne gang.