Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Politisk konference: stigmatisering af personer med overvægt

Nationalt Center for Overvægt og Vidensråd for Forebyggelse inviterer til konference om stigmatisering af personer med overvægt, hvor formålet er at oplyse, komme med anbefalinger og skabe debat. Målet er handling.

09. nov Event
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus
Tid: 09.30-16.00

Konferencen er afholdt.

Program

Dagens moderator: Mette Walsted Vestergaard

08.45-09.30: Ankomst og registrering

Fold ud Fold ind

Dørene åbner kl. 08.45, hvor der er mulighed for at spise morgenmad og netværke med de andre deltagere på konferencen.

09.30-09.35: Velkomst

Fold ud Fold ind

Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder i Nationalt Center for Overvægt, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, byder velkommen til konferencen.

09.35-09.40: Vægtstigma-fortællinger

Fold ud Fold ind

Tykaktivist Helene Thyrsted oplæser vægtstigma-fortællinger fra Nationalt Center for Overvægts online væg: livet med mere-væggen.

09.40-09.50: Hvorfor vægtstigma?

Fold ud Fold ind

Hvorfor skal vi beskæftige os med vægtstigmatisering – hvorfor er det vigtigt? Du får baggrunden for: Joint international consensus statement for ending stigma of obesity – link – som var inspirationen til denne konference.

 • Rebecca Puhl, PhD, Professor and debuty director, Univsersity of Connecticut

Rebecca Puhl deltager med en video, der er optaget på forhånd.

09.50-10.10: Om Overvægt

Fold ud Fold ind

Misopfattelser af overvægtens biologiske årsager og følger
For at forstå vægtstigma og kunne debattere emnet er det nødvendigt at forstå kompleksiteten i overvægt og svær overvægt.

Dette programpunkt belyser kompleksiteten i overvægt og årsagerne til, at nogle udvikler overvægt, mens andre ikke gør: gener, hormoner, energibalancen, miljø, kroppens forsvar mod vægttab m.m.  Forsimplede forståelser af udviklingen af overvægt (at man spiser for meget og bevæger sig for lidt) bidrager til vægtstigmatisering og fordomme, fordi forsimplingen fastholder, at overvægt er selvforskyldt og dermed den enkeltes ansvar.

 • Thorkild I. A. Sørensen, professor emeritus, Dr. med., Københavns Universitet

10.10-10.40: Stigmatisering i helikopterperspektiv

Fold ud Fold ind

Stigmatisering: hvad er det, hvor sker det, for hvem sker det, og hvilke konsekvenser har det?

Det holder følgende tre personer oplæg om:

 • Anna Paldam Folker, professor, forskningschef, Statens institut for folkesundhed, SDU
 • Pernille Andreassen, antropolog, p.hd. og seniorforsker, Nationalt Center for Overvægt
 • Lene Bull Christiansen, lektor, Institut for Kommunikation og humanistisk videnskab, Roskilde Universitet

10.40-10.45: Personlig fortælling

Fold ud Fold ind

Vi viser en kort video med en personlig fortælling om vægtstigmatisering.

10.45-11.00: Pause

Fold ud Fold ind

Mulighed for at hente forfriskninger.

11.00-12.00: Stigmatisering i sundhedsvæsenet

Fold ud Fold ind

Dette programpunkt dykker ned i,  hvor i sundhedsvæsenet vægtstigmatisering finder sted, hvordan og hvorfor. Vi får persepktiver fra henholdsvis hospital, almen praksis samt patientperspektivet. Til at hjælpe os med at stille skarpt på dette, kommer følgende personer og fortæller:

 • Sigrid Bjerge Gribsholt, MD, ph.d., klinisk forsker, Aarhus Universitetshospital
 • Rasmus Køster-Rasmussen, speciallæge i almen medicin, postdoc ved Forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet
 • Carina Jørgensen, næstformand i Adipositasforeningen og formand for patientrådet i Adipositasforeningen

Derudover præsenterer 1-2 borgere deres konkrete brugeroplevelser – gode som dårlige – med det danske sundhedsvæsen.

 • Bjarne Lynderup, foredragsholder, podcastvært og coach
 • Nadja Engsig, foredragsholder, forfatter, underviser og influencer 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til sidst i dette programpunkt.

12.00-12.30: Paneldebat

Fold ud Fold ind

Denne paneldebat kommer til at læne sig op ad de oplæg, vi lige har hørt. Vi skal debattere, hvilke dilemmaer der opstår i forebyggelse og behandling af personer med overvægt. Kan vi behandle og forebygge uden at stigmatisere? Kan vi mindske stigmatiseringen og hvordan? Hvilke etiske overvejelser skal man være opmærksom på? Hvad skal man f.eks. være opmærksom på i forhold til magtrelationen mellem patient og behandler/sundhedsfremmer? Disse er nogle af de spørgsmål paneldebatten vil forsøge at besvare.

I paneldebatten deltager behandler og sundhedsfremmer fra region og kommune, en borger, etiker m.fl. Følgende personer deltager i debatten:

 • Jacob Birkler, filosof med ph.d. i medicinsk etik, forsker og forfatter inden for sundhedsetik samt fhv. formand for det etiske råd
 • Nils Bruun Jørgensen, Afdelingslæge, ph.d., Hvidovre Hospital og klinisk lektor, KU
 • Marianne Hallberg, Forebyggelseskonsulent, Social- og Sundhedsforvaltning, Rødovre Kommune
 • Frede Lyck, alment praktiserende læge
 • Claus Richter, administrerende direktør, Diabetesforeningen
 • Bjarne Lynderup, foredragsholder, podcastvært og coach

Jacob Birkler indleder debatten med perspektiver og betragtninger omkring de etiske dilemmaer, der er på spil, når der arbejdes med forebyggelse, behandling og sundhedsfremme inden for (svær) overvægt, hvor der er en risiko for at stigmatisere den enkelte.

12.30-13.10: Frokost

Fold ud Fold ind

Der vil være buffet samt mulighed for at netværke med de øvrige deltagere.

13.10-14.05: Hvordan kan vi stigmatisere mindre?

Fold ud Fold ind

Hvordan kan vi stigmatisere mindre i sundhedsvæsenet specifikt og samfundet generelt? Vi ønsker med dette programpunkt at sætte fokus på, hvordan man helt konkret kan arbejde med at mindste vægtstigmatisering.

Vi kommer omkring forskellige projekter og tilgange, hvor der helt konkret er arbejdet med eller udviklet værktøjer til at mindske stigmatiseringen, og vi skal høre om Sundhedsstyrelsens perspektiver på vægtstigmatisering. Følgende personer holder oplæg:

International (UK) initiatives against obesity stigma: Language matters: Obesity and Joint consensus statement on guidance for health-care professionals

 • Charlotte Albury, Mildred Blaxter Fellow in Clinical Communication, University of Oxford, with a DPhil in primary health care and a background in medical anthropology
 • Sarah Le Brocq, Obesity Advocate, Public Speaker & Patient Leader and Founder & Director of Allaboutobesity.org

Mindre stigmatisering gennem sproget og kommunikation. Hvordan kommunikerer vi med den gravide, som har overvægt? Og kan vi mindske stigmatisering ved at “spørge om lov”? Erfaringer fra projektsamarbejde mellem Aarhus Jordemoderpraksis og Steno Diabetes Center, Aarhus.

 • Sofie Gyrup, jordemoder, projektleder, stud.scient.san., Aarhus Jordemoderpraksis, AUH

Fysiske genstande i sundhedsvæsenet, der kan mindske vægtstigma

 • Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt, klinisk professor og overlæge

Børneliv i sund balance: Et tværfagligt lokalsamfundsprojekt for fremme af sund vægtudvikling – uden stigmatisering

 • Karen Karlsson Eriksen, Specialkonsulent, Center for Sundheds- og Socialpolitik, Kommunernes Landsforening

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til sidst i dette programpunkt.

14.05-14.15: Video: obesity prevention policies

Fold ud Fold ind

The unintended consequences of obesity prevention policies as well as structural population health approaches seen from a weight stigma point of view.

 • Ximena Ramos Salas, PhD, Research and Policy Consultant, Replica Communications

14.15-14.40: Pause

Fold ud Fold ind

Mulighed for at hente forfriskninger.

14.40-15.00: Strukturelle tiltag

Fold ud Fold ind

Hvad ser politikerne af muligheder for at arbejde strukturelt mod mindre stigmatisering af personer med overvægt i sundhedssektoren specifikt og samfundet generelt? (lovgivning, anbefalinger, kvalitetsstandarder, uddannelse osv.) Kan vi lære noget fra andre områder eller internationalt? Vi skal høre om perspektiverne fra en kommunalpolitiker, regionspolitiker og en folketingspolitiker, der hver giver et kort oplæg, inden de deltager i den efterfølgende debat. Følgende politikere deltager med et kort oplæg:

 • Kirsten Normann Andersen (Socialistisk Folkeparti), formand for Social- og Ældreudvalget, medlem af Sundhedsudvalget og Sundhedsordfører
 • Karin Friis Bach (Radikale Vestre), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Radikale Venstre
 • Finn Thranum (Venstre), formand for Udvalget for Sundhed og Voksne, Odder Kommune

15.00-15.40: Paneldebat

Fold ud Fold ind

I paneldebatten fortsætter vi de strukturelle drøftelser om, hvordan vi minimerer stigmatisering af personer med overvægt i sundhedssektoren specifikt og samfundet generelt. Vi skal høre perspektiver fra forskellige vinkler, og følgende personer deltager:

 • Kirsten Normann Andersen (Socialistisk Folkeparti), formand for Social- og Ældreudvalget, medlem af Sundhedsudvalget og Sundhedsordfører
 • Karin Friis Bach (Radikale Vestre), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Regionsrådsmedlem og hovedbestyrelsesmedlem i Region Hovedstaden
 • Finn Thranum (Venstre), formand for Udvalget for Sundhed og Voksne, Odder Kommune
 • Laila Walther, direktør i Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade
 • Jacob Birkler, filosof med ph.d. i medicinsk etik, forsker og forfatter inden for sundhedsetik samt fhv. formand for det etiske råd
 • Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, overlæge, ph.d.
 • Nadja Engsig, foredragsholder, forfatter, underviser og influencer

15.40-15.50: Opsamling på dagen

Fold ud Fold ind

Helene Thyrsted, tykaktivist, i dialog med konferencens moderator Mette Walsted Vestergaard

15.50-15.55: Hensigtserklæring

Fold ud Fold ind

Baggrunden for den danske hensigtserklæring.

 • Pernille Andreassen, antropolog, ph.d og seniorforsker, Nationalt Center for Overvægt
 • Jane Hagelskjær, kommunikationsrådgiver, Nationalt Center for Overvægt

15.55-16.00: Tak for i dag

Fold ud Fold ind

Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder i Nationalt Center for Overvægt, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, takker af for denne gang.

Om konferencen

Fold ud Fold ind

Hvad er stigmatisering af personer med overvægt, og hvorfor sker det? Hvornår og hvor oplever personer med overvægt stigmatisering? Hvad gør stigmatiseringen? Og hvad kan vi helt konkret gøre for at mindske den?

Det er nogle af de spørgsmål denne politiske konference forsøger at besvare, hvor nationale, regionale og kommunale politikere, ledere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet, sundhedsfaglige organisationer og NGO’er, myndigheder og videnskabelige og faglige selskaber er inviteret. På konferencen bliver vi sammen klogere på stigmatiseringens væsen, konsekvenser og vores handlemuligheder.

Vi zoomer ind på sundhedsvæsenets rolle og ansvar. Vi bliver helt konkrete på, hvad vi alle kan gøre – både fra politisk hold, i sundhedsvæsenet og hver især. Og så skal vi have debatter, og afslutningsvist lover vi hinanden at bidrage til at nedbringe stigma ved at sætte handling bag ordene gennem en fælles hensigtserklæring. I løbet af dagen kommer vi også til at møde en række personer, der fortæller deres personlige beretninger om stigmatisering.

Deltag og bliv klogere på, hvad du konkret kan gøre og vær med til at starte en rejse mod mindre stigmatisering af personer med overvægt sammen med andre politikere, ledere og beslutningstagere i Danmark.

Hvem kan deltage og hvordan?

Konferencen er henvendt til politikere samt ledere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet, men alle med interesse i emnet er velkommen til at deltage. Du kan deltage enten fysisk eller online.

Fysisk deltagelse
Pris: 500 kr. (625 kr. med moms)
Tilmeldingsfrist: Den 26. oktober
Afmeldingsfrist:  Den 7. november kl. 16.00. Ved afmelding senere end 48 timer før arrangementet betales deltagergebyret på 500 kr. (625 kr. med moms).

Online deltagelse
Prise: 150 kr. (187,50 kr. med moms)
Tilmeldingsfrist: Den 7. november
Afmeldingsfrist:  Den 7. november kl. 16.00. Ved afmelding senere end 48 timer før arrangementet betales deltagergebyret på 150 kr.

NB! Deltagergebyr på begge deltagelsesmuligheder samt eventuel no-show-fees går til konferencens afvikling.

TILMELD DIG HER.

Hvorfor du bør deltage

Fold ud Fold ind

I dag lever over halvdelen af danskerne med overvægt. Overvægt er en kompleks tilstand, som kan have mange forskellige årsager (læs mere her på hjemmesiden). Derudover er kroppen indrettet sådan, at den til enhver tid vil forsvare sin fedtmasse ved at nedsætte forbrændingen og øge appetitten ved vægttabsforsøg. Derfor holder den alment kendte devise “luk munden og let bagen” ikke vand. Eller at man bare skal tage sig sammen. Hvis vi ikke kender kompleksitet i overvægts biologi, kan vi heller ikke ændre vores mindset omkring overvægt – et mindset der bidrager til stigmatisering – bevidst og ubevidst – i form af fysiske genstande, inden for behandling, måden vi kommunikerer på osv. Det kan have store konsekvenser for personer med overvægt og svær overvægt.

Du skal deltage for at få nyeste viden om, hvad stigmatisering er, hvorfor den finder sted, hvor den finder sted, hvilke konsekvenser den har, og hvad vi på forskellige arenaer kan gøre for at nedbringe vægtstigma. Nogle gange og steder sker stigmatisering, helt uden vi er bevidste om det. Og kun ved at kaste lys over emnet, opdager vi vores blinde vinkler.