Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Mand med overvægt står i semiprofil og ser trist ud

Om overvægt, stress og depression

Forskningstema

Om overvægt, stress og depression

Stress og depression kan påvirke en persons vægtudvikling, og omvendt kan overvægt og svær overvægt påvirke den psykiske sundhed hos mennesker med overvægt.

Stress betegnes ikke som en sygdom, men en ubalance, som kroppen kan komme i. Stress kan være både stimulerende og ødelæggende for kroppen, og det er længden på den tid, man udsættes for en stresset situation, der er afgørende herfor. Stress i mere end en times varighed af gangen vurderes at være uhensigtsmæssigt og ødelæggende for kroppen (1).

Symptomer på stress kan være både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige, f.eks. hovedpine, hjertebanken, svedeture, hyppige infektioner, træthed, søvnproblemer, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, anspændthed og utålmodighed (1). Stress er et af de hyppigste symptomer på følgesygdommen depression (1), og mange af symptomerne på stress er også magen til symptomerne på depression. Hvorvidt der er tale om en depression afhænger af omfanget og sværhedsgraden af symptomerne (2). I Danmark rammes ca. 15 % af befolkningen af depression på et tidspunkt i livet (3).

Overvægt og stress er gensidigt forbundne. Stress påvirker særlige funktioner i hjernen (f.eks. evnen til selvregulering og regulering af følelser), vores adfærd, fysiologiske funktioner (f.eks. produktion af hormoner og signalstoffer) samt biokemiske balancer i kroppen. Alle mekanismerne fungerer i tæt samspil med hinanden. Omvendt udgør overvægt en risikofaktor for at udvikle stress. Årsagen hertil skal findes i den udbredte stigmatisering af personer med overvægt (4). Læs mere om vægtstigmatisering i dette forskningstema.

Den gensidige påvirkning mellem overvægt og stress gør det svært at finde frem til, hvor man bedst sætter ind med behandling. Stressrelateret overspisning har f.eks. vist sig at sænke fysiologisk og psykologisk stresstilstande i kroppen (4).

Overvægt, svær overvægt og depression er ligeledes gensidigt forbundne. Personer med overvægt har større risiko for at blive depressive og en dobbelt så stor risiko for at udvikle en depression end personer med normalvægt (3). Samtidig har en depressiv person også øget risiko for at udvikle overvægt og svær overvægt (5).

Selvom en direkte biologisk forbindelse mellem overvægt og depression endnu ikke er klarlagt, så viser undersøgelser, at længerevarende betændelsestilstande og ubalance i signalstoffer og hormonniveauer i kroppen som følge af overvægt eller svær overvægt kan spille en betydningsfuld rolle for udvikling af en depression (5). Dertil kommer, at stigmatisering og diskrimination af personer med overvægt kan føre til en negativ kropsopfattelse og lavt selvværd hos disse mennesker, hvilket er risikofaktorer for depression (3,5). Ydermere kan en krop med overvægt være i en mere sårbar tilstand som følge af kroniske sygdomme f.eks. diabetes, vedvarende stress eller smertetilstande. Alt sammen faktorer, som øger risikoen for at udvikle en depression (3).

Er en person med overvægt ramt af en svær depression, vil der være behov for, at depressionen behandles før overvægten. Den svært depressive person vil ikke være i stand til at gennemføre livsstilsændringer, og desuden vil anti-depressiv medicinsk behandling ofte medføre en vægtøgning. Ved lettere depressioner vil en samtidig behandling af overvægt og depression være mulig, og det ses endda, at behandling af overvægt kan reducere symptomerne på stress og depression. Motion har vist sig at være en effektiv del af behandlingen, idet fysisk aktivitet nedsætter kroppens reaktion på stresstilstande, som kan være udløsende faktorer for både depression og overvægt. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at behandling af overvægt og depression også kan modvirke hinanden (3).

Referencer

Fold ud Fold ind

  1. Psykiatrifonden: Stress, Link.
  2. Psykiatrifonden: Depression, Link.
  3. Svendsen, O.L.; Astrup, A. og Hansen, G.S.: Adipositas, sygdom, behandling og organisation. Munksgaard, København, 1. udg., 2. oplag 2012.
  4. Tomiyama A. J. (2019). Stress and Obesity. Annual review of psychology, 70, 703–718. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102936. Link.
  5. Luppino, F. S., de Wit, L. M., Bouvy, P. F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B. W., & Zitman, F. G. (2010). Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Archives of general psychiatry, 67(3), 220–229. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.2. Link.