Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Forskningstemaer

Forskning i overvægt

Overordnede forskningstemaer

Nationalt Center for Overvægt arbejder løbende på at skabe et videnskabeligt dokumenteret overblik over forskellige temaer inden for overvægt. 

Vi indsamler viden både nationalt og internationalt. Vi har inddelt forskningstemaerne i overordnede temaer for at gøre det nemmere for dig at finde frem til lige præcis det, du er mest interesseret i.

Vi indsamler viden til temaer, der både handler om lægefaglig forskning, men også forskning i sundhedstilbud – hvad virker, og hvad virker ikke inden for kommunale sundhedstilbud. Det kunne også være forskning i stigmatisering og konsekvenserne heraf for personer med overvægt. I hvert tema finder du links til videre læsning og referencer, hvis du ønsker at dykke mere ned i et bestemt tema.

Vi lægger løbende nye temaer på hjemmesiden og opdaterer de eksisterende, efterhånden som vi indsamler ny viden. Savner du et tema i oversigten, eller kan du bidrage med viden til et af forskningstemaerne, så hører vi gerne fra dig på ncfo@ncfo.dk.

Klik ind i nedenstående, overordnede temaer for at finde ind til de enkelte forskertemaer.

Et godt sted at starte er forskningstemaet “Om overvægt“, der giver et overblik og sætter rammen for de øvrige forskningstemaer.