Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til voksne i Region Syddanmark

På denne side får du et overblik over Region Syddanmarks sundhedstilbud til voksne, der lever med svær overvægt.

Sydvestjysk Sygehus varetager Region Hovedstadens kirurgiske behandling af voksne med svær overvægt. Læs om tilbuddet nedenfor.

Der er mulighed for individuelle samtaler med en kliniks diætist på Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland, og Sygehus Lillebælt, hvis der er tale om svær overvægt i sammenhæng med anden sygdom. Du finder de forskellige hospitaler her.

Borgere fra hele landet kan også af deres praktiserende læge henvises til Livsstilscenter Brædstrup i Region Midtjylland, Regionshospitalet Horsens.

Har du kendskab til sundhedstilbud i Region Syddanmark til voksne med overvægt, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Sydvestjysk Sygehus

Fold ud Fold ind

Overvægt Ambulatorium

Beskrivelse
Region Syddanmark tilbyder kirurgisk behandling af svær overvægt på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Egen læge henviser til en start patienten til den lokale endokrinologiske klinik i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg eller Sønderborg.

Patienten henvises inden operation til forberedende forløb på Odense Universitetshospital eller Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Her bliver patienten klædt på til at forstå de radikale kostændringer og gener, der følger livslangt efter operationen. Der undervises både individuelt og i hold af læger, kliniske diætister, specialuddannede sygeplejersker samt tidligere opererede patienter. Temaerne er blandt andre risici og komplikationer, rygestop, egne og andres forventninger, vitamintilskud m.m., og der er rig mulighed for spørgsmål, refleksion og diskussion med såvel det tværfaglige undervisningshold som tidligere opererede patienter.

Efter operation er opfølgning skemalagt med henblik på at observere for komplikationer, medicinsanering, forebyggelse af fejlernæring, vitaminbehov samt vedholdende at motivere til hensigtsmæssigt kostmønster og livsstil. Der tages regelmæssigt blodprøver – typisk efter 3 måneder og herefter livslangt hver 6. måned. De første minimum 1-2 år varetages denne funktion af Endokrinologisk Afdeling i Esbjerg eller Odense. Derefter hos egen praktiserende læge.

Målgruppe
Målgruppen er patienter i alderen 25-60 år med BMI > 50 eller BMI > 35 med specificeret følgesygdom.

Henvisning
Tilbuddet kræver henvisning gennem egen praktiserende læge, samt at vægttab er forsøgt via ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder, som er dokumenteret i patientens journal.

Læs mere om tilbuddet på sygehusets hjemmeside eller på sundhed.dk.

 

Syddansk Overvægtsinitiativ

Region Syddanmark har samlet deres kirurgiske behandling til personer med overvægt på Sydvestjysk Sygehus. I den sammenhæng har de iværksat ‘Syddansk Overvægtsinitiativ’ for at opkvalificere deres udredning og behandling af svær overvægt. Læs mere om initiativet på deres hjemmeside.