Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til voksne i Region Hovedstaden

På denne side får du et overblik over Region Hovedstadens sundhedstilbud til voksne, der lever med svær overvægt.

Amager/Hvidovre Hospital varetager Region Hovedstadens kirurgiske behandling af voksne med svær overvægt. I 2021 lancerede de også et nyt tilbud,  til personer med overvægt, der ikke kan behandles med kirurgi. Læs om tilbuddene nedenfor.

Der er mulighed for individuelle samtaler med en kliniks diætist på Rigshospitalet, Amager Hospital, Bornholms hospital, Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital, hvis der er tale om svær overvægt i sammenhæng med anden sygdom. Du finder de forskellige hospitaler her.

Borgere fra hele landet kan også af deres praktiserende læge henvises til Livsstilscenter Brædstrup i Region Midtjylland, Regionshospitalet Horsens.

Har du kendskab til sundhedstilbud i Region Hovedstaden til voksne med overvægt, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Amager/Hvidovre hospital

Fold ud Fold ind

Kirurgisk behandling af svær overvægt 

Beskrivelse
Før en patient henvises til eventuel kirurgisk behandling for svær overvægt, skal denne tidligere have forsøgt ikke-kirurgiske behandlinger, dvs. kostvejledning og fysisk træning.

Fra henvisning til eventuel operation gennemgår patienten en individuel medicinsk behandling i ca. 3 måneder med henblik på et vægttab på 8 %, da det mindsker komplikationer under operationen og forbedre kroppens reaktion efter. Det sker med hjælp fra hospitalets diætister. Herefter vurderes det, om patienten kan tilbydes operation. Hvis operationen bliver tilbud, skal patienten igennem nogle forskellige undersøgelser samt deltage i informationsmøder og individuelle samtaler.

Patienten skal være velmotiveret, godt informeret og kunne forstå behovet for opfølgning ved læge og diætist på sygehuset i 2 år efter operationen og livslangt ved egen læge. Efter operationen er det også nødvendigt med livslangt tilskud af vitaminer og mineraler for at undgå mangeltilstande.

Målgruppe
Målgruppen for kirurgisk behandling i Danmark er voksne med et BMI over 35 plus en overvægtsrelateret sygdom, eller BMI over 40 efter individuel vurdering og med anden væsentlig sundhedsfaglig begrundelse ud over sygdom. Læs mere på sundhed.dk.

Henvisning
Henvisning til forløbet sker via egen læge.

Læs mere om tilbuddet i denne informationsfolder.


Overvægt og Ernæring – Ikke-kirurgisk behandling af svær overvægt 

Amager/Hvidovre Hospital har oprettet afdelingen Overvægt og Ernæring, der skal fokuserer på de patienter, som efter udredning ender med et nej til kirurgi. Afdelingen arbejder med behandling via medicin og kost og vil styrke samarbejdet med kommunerne og de praktiserende læger. Læs nyheden om den nye afdeling på Amager/Hvidovre Hospitals hjemmeside.