Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til voksne i Region Midtjylland

På denne side får du et overblik over Region Midtjyllands sundhedstilbud til voksne, der lever med svær overvægt.

Hospitalsenhed Midt varetager Region Midtjyllands kirurgiske behandling af voksne med svær overvægt samt forundersøgelse. Forundersøgelser finder også sted på Aarhus Universitetshospital. Derudover kan voksne med svær overvægt komme på Livsstilscenter Brædstrup. Læs om tilbuddene nedenfor.

Diætistvejledning bliver primært tilbudt patienter, der er indlagt med anden sygdom, eller i forbindelse med graviditet, hvor der er mistanke om graviditetsdiabetes. Der er mulighed for individuelle samtaler med en kliniks diætist på Regionshospitalerne i Herning, Viborg og Holstebro. Du finder de forskellige hospitaler her.

Har du kendskab til sundhedstilbud i Region Hovedstaden til voksne med overvægt, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Aarhus Universitetshospital

Fold ud Fold ind

Forundersøgelse til kirurgisk behandling

Aarhus Universitetshospital tilbyder medicinsk udredning eller lægefaglig vurdering f.eks. grundet genetisk disposition eller som forundersøgelse med henblik på bariatrisk operation. Aarhus Universitetshospital henviser patienter til kirurgisk behandling på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.

Læs mere om operationen og forløbet på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside.

Hospitalsenhed Midt

Fold ud Fold ind

Forundersøgelse til kirurgisk behandling samt kirurgisk behandling

Hospitalsenhed Midt (Regionshospitalet Viborg) varetager den kirurgiske behandling af svær overvægt i offentlig regi i Region Midtjylland. De medicinske forundersøgelser med henblik på kirurgisk behandling af svær overvægt bliver både udført på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg. Hospitalerne følger de nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi. Dem kan du læse om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Beskrivelse
En læge indleder typisk forløbet med en forundersøgelse på ca. 30 minutter. Her foretager lægen en vejning, en gennemgang af helbredstilstanden og derefter en foreløbig vurdering af, om patienten er egnet til kirurgisk behandling for overvægt (gastrisk bypass eller gastrisk sleeve operation). Efterfølgende gennemgår patienten et diætistforløb som en hjælp til at opnå et vægttab på 8 % af udgangsvægten.

Diætisten er den primære tovholder på vægttabsforløbet, som typisk varer 3-6 måneder. Herefter bliver der taget endeligt stilling til muligheden for fedmeoperation. Operationen foregår på Mave- og Tarmkirurgisk Klinik, Regionshospitalet Viborg.

Målgruppe
Målgruppen for kirurgisk behandling i Danmark er voksne med et BMI over 35 plus en overvægtsrelateret sygdom, eller BMI over 40 efter individuel vurdering og med anden væsentlig sundhedsfaglig begrundelse ud over sygdom. Læs mere på sundhed.dk.

Henvisning
Henvisning sker gennem egen praktiserende læge. Forud for en henvisning til diætistforløbet skal patienten over et længere forløb have forsøgt anden vægttabsbehandling f.eks. via egen læge eller kommunen, som er dokumenteret i patientens journal.

Du finder mere information om forløbet her under “Svær overvægt”. Læs også mere om fedmekirurgi på sundhed.dk.

Regionshospitalet Horsens

Fold ud Fold ind

Livsstilscenter Brædstrup

Beskrivelse
Livsstilscenter Brædstrup er en del af Regionshospitalet Horsens, men de modtager patienter fra hele landet. Livsstilscenter Brædstrup tilbyder gruppebaserede indsatser og individuelle samtaler. Tilbuddet er et blandet tilbud med fokus på kost, rygning, alkohol, motion. Der er samtidigt fokus på kompetencer, relationer, accept og mestring af livsstilsændringer.

Målet er at hjælpe og støtte borgeren til at lave varige livstilsændringer, der fremmer både sundhed og velvære. På Livsstilscenter Brædstrup lærer borgerne at skabe sammenhæng mellem måden de lever på, og hvordan de har det. Altså at leve bedst muligt med evt. sygdom, opnå en sundere livsstil samt i højere grad at skabe overensstemmelse mellem det man gerne vil, og det man gør.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne, der:

  • der har svær overvægt med BMI over 30
  • der har diabetes, hjertekarsygdom eller kronisk lungesygdom og som udgangspunkt har BMI over 25
  • der er ufrivilligt barnløse grundet svær overvægt.

Henvisning
Henvisning til forløbet sker via egen læge eller speciallæge.

Læs mere om Livsstilscenter Brædstrup på deres hjemmeside.

Læs mere om Regionshospitalet Horsens her.