Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til voksne i Region Sjælland

På denne side får du et overblik over Region Sjællands sundhedstilbud til voksne, der lever med svær overvægt.

Køge Sygehus varetager Region Sjællands kirurgiske behandling af voksne med svær overvægt. Læs om tilbuddet nedenfor.

Der er mulighed for individuelle samtaler med en kliniks diætist på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Sjællands Universitetshospital Køge, Holbæk Sygehus, Næstved Sygehus, Slagelse Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus, hvis der er tale om svær overvægt i sammenhæng med anden sygdom. Du finder de forskellige sygehuse her.

Borgere fra hele landet kan også af deres praktiserende læge henvises til Livsstilscenter Brædstrup i Region Midtjylland, Regionshospitalet Horsens.

Har du kendskab til sundhedstilbud i Region Sjælland til voksne med overvægt, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Køge Sygehus

Fold ud Fold ind

Kirurgisk behandling af svær overvægt 

Beskrivelse
Køge Sygehus tilbyder kirurgisk behandling til borgere med svær overvægt samt fedmerelaterede lidelser. Før en patient henvises til eventuel fedmekirurgi, skal patienten tidligere have forsøgt ikke-kirurgiske behandlinger mod overvægten, dvs. dokumenterede og superviserede vægttabsforløb inden for de sidste 3 år.

Køge Sygehus udfører både Gastrisk Bypass– og Gastric Sleeve-operationer. Ved Gastrisk Bypass og Gastric Sleeve kan følgesygdomme reduceres og der kan opnås varigt vægttab. Formålet er, at patienterne opnår en forbedret sundhed og livskvalitet.

Operationen betyder væsentlige ændringer i patienternes livsførelse. Køge Sygehus har et tværfaglige team, der underviser, vejleder og støtter patienterne i ændringer af kost, motionsvaner og livsstil allerede inden operationen.

Alle patienter, der får foretaget et fedmekirurgisk indgreb, bliver fulgt tværfagligt i 2 år i sygehusets ambulatorium.​​ Herefter overgår kontrol til patienternes praktiserende læge.

Målgruppe
Målgruppen for kirurgisk behandling i Danmark er voksne med et BMI over 35 plus en overvægtsrelateret sygdom, eller BMI over 40 efter individuel vurdering og med anden væsentlig sundhedsfaglig begrundelse ud over sygdom. Læs mere på sundhed.dk.

Henvisning
Henvisning til forløbet sker via egen læge.

Læs mere om tilbuddet på Køge Sygehus’ hjemmeside eller på sundhed.dk.