Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til voksne i Region Nordjylland

På denne side får du et overblik over Region Nordjyllands sundhedstilbud til voksne, der lever med svær overvægt.

Aalborg Universitetshospital varetager Region Nordjyllands kirurgiske behandling af voksne med svær overvægt. Derudover er der tilbud om en livsstilssamtale og diætbehandling. Læs om tilbuddene nedenfor.

I Region Nordjylland tilbyder hospitalerne også individuelle samtaler med en kliniks diætist, hvis der er tale om svær overvægt i sammenhæng med anden sygdom, hvor vægttabet kan forbedre behandlingen. Læs på sundhed.dk, hvilke sygehuse der tilbyder diætbehandling. Diætbehandling kræver henvisning.

Borgere fra hele landet kan også af deres praktiserende læge henvises til Livsstilscenter Brædstrup i Region Midtjylland, Regionshospitalet Horsens.

Har du kendskab til sundhedstilbud i Region Nordjylland til voksne med overvægt, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Aalborg Universitetshospital

Fold ud Fold ind

Kirurgisk behandling af svær overvægt 

Beskrivelse
Den kirurgiske behandling af svær overvægt i offentlig regi i Region Nordjylland varetages på Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Eventuel henvisning til et individuelt medicinsk behandlingsprogram forudsætter, at patienten over et længere forløb har forsøgt seriøs superviseret konventionel vægttabsbehandling, som er dokumenteret i patientens journal.

Målgruppe
Målgruppen for kirurgisk behandling i Danmark er voksne med et BMI over 35 plus en overvægtsrelateret sygdom, eller BMI over 40 efter individuel vurdering og med anden væsentlig sundhedsfaglig begrundelse ud over sygdom. Læs mere på sundhed.dk.

Henvisning
Henvisning til forløbet sker via egen læge.

Læs mere om tilbuddet på Region Nordjyllands hjemmeside eller på sundhed.dk.

 

Diætbehandling hos klinisk diætist

Beskrivelse
Forløbet er et individuelt vejledningsforløb, hvor der fokuseres på patientens motivation i forhold til ændringer, hvilke behov og muligheder patienten har i forhold til overvægt og vægttab, der ydes støtte til at fastholdelse nye vaner, og patienten får nyeste viden på ernæringsområdet samt redskaber til at opnå et sundt og varigt vægttab.

Målgruppe
Målgruppen er voksne med overvægt, hvor et vægttab kan forbedre resultaterne for behandling og/eller operation.

Henvisning
Tilbuddet kræver henvisning. Patienten kan blive henvist af egen praktiserende læge eller den sygeplejerske/læge på hospitalsafdelingen.

Læs mere om tilbuddet på Region Nordjyllands hjemmeside eller på sundhed.dk.

 

Livsstilssamtale

Beskrivelse
Livsstilssamtalen er en personlig samtale for patienter, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation og omhandler KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og stoffer samt Motion). Patienten får viden om fordele og ulemper ved livsstilsvaner og livsstilsændringer, mulighederne for støtte, inspiration og vejledning i og udenfor hospitalet samt sundhedsfaglig information om livsstilens betydning for helbred/sygdom.

Målgruppe
Livsstilssamtalen tilbydes mange forskellige patienter, der gerne vil omlægge livsstil, herunder personer med overvægt. Vejledningsforløbet tilbydes patienter, der venter på eller er i behandling på hospitalet.

Henvisning
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling.

Læs mere om tilbuddet på Region Nordjyllands hjemmeside eller på sundhed.dk.