Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Hensigtserklæring om at mindske vægtstigmatisering

Videnskabelige studier dokumenterer omfattende stigmatisering og diskrimination af både børn, unge og voksne med svær overvægt. Stigmatiseringen bunder ofte i stereotype fordomme, hvor mennesker med svær overvægt tillægges en række negative egenskaber udelukkende på baggrund af deres kropsstørrelse. Videnskabelig litteratur viser, at vægtstigmatisering kan have negative konsekvenser for den psykiske, sociale og fysiske sundhed hos mennesker med svær overvægt. Det er derfor af største vigtighed at have fokus på at bekæmpe vægtstigmatisering – både den bevidste og ubevidste.

Den 9/11 2022 afholdte vi en konference med temaet “Vægtstigmatisering”. Til konferencen har vi udarbejdet en hensigtserklæring, som vi håber, du vil støtte op om og sammen med os og andre starte rejsen mod mindre stigmatisering af personer med svær overvægt. Alle er velkomne til at skrive deres navn.

Hensigtserklæringen

Ved at skrive dit navn under hensigtserklæringen nedenfor, erklærer du dig – sammen med alle andre, der har noteret sig – enig i følgende:

VI ERKENDER

  • at mennesker med svær overvægt er udsat for stigmatisering i samfundet (hos lægen, på indkøb, på uddannelse, i nære og fjerne relationer m.m.) på grund af deres vægt
  • at stigmatisering af mennesker med svær overvægt er uacceptabelt

VI FORDØMMER

  • vægtstigmatiserende sprogbrug, billeder, adfærd og holdninger, hvor end de forekommer

VI ARBEJDER FOR

  • at behandle mennesker med svær overvægt med respekt og værdighed
  • at undlade at stigmatisere gennem sprog og billeder
  • at støtte initiativer, der søger at forebygge vægtstigmatisering

Info om hensigtserklæringen

Fold ud Fold ind

Hensigtserklæringen er lavet på baggrund af skrivelsen “Joint international consensus statement for ending stigma of obesity“, der er udarbejdet med henblik på at informere sundhedsprofessionelle, politikere og offentligheden om stigma forbundet med svær overvægt. Bag den internationale hensigtserklæring står en tværfaglig gruppe af internationale eksperter, herunder repræsentanter fra ti videnskabelige organisationer, der gennemgik tilgængelig evidens om årsagerne til og skaderne af vægtstigmatisering. De udviklede på den baggrund en fælles hensigtserklæring med anbefalinger til at arbejde med at mindske vægtstigmatisering. Den internationale hensigtserklæring er udgivet i 2020.

Vægtstigmatisering kan have negative konsekvenser for den psykiske, sociale og fysiske sundhed hos mennesker med svær overvægt. Derfor er vi i Nationalt Center for Overvægt optaget af at nedbringe vægtstigma – blandt andet gennem oplysning. Du kan læse mere om vægtstigmatisering her på vores hjemmeside.

Sådan erklærer du dig enig

Du erklærer dig enig i ovenstående ved at skrive dit navn i tekstfeltet nedenfor. Når du skriver dit navn (evt. titel og arbejdsplads) og trykker på “Jeg erklærer mig enig“, bliver dit navn synligt i et tekstfelt på siden. Du er indforstået med, at dit navn som minimum fremgår på nedenstående liste. Du kan til enhver tid bede om at få dit navn fjernet ved at skrive til ncfo@ncfo.dk. Listen er synlig, så længe NCFO finder det relevant i forhold til at sætte fokus på vægtstigmatisering.

Nanna Furbo Jørgensen
Klinisk Sygeplejespecialist
Overvægtambulatoriet Esbjerg Sygehus

Cees Stavenuiter, praktiserende læge, Stenstrup

Anette Grønberg Milling, Hillerød

Gry Metz Lundberg, sundhedskonsulent

Ghita Mortensen, Kostvejleder og sekretær, Viby Fysioterapi

Rikkemayja Sofie Kirstine Thomsen, lægesekretær, AUH

Anne Knudsen
Klinisk diætist
Langeland Kommune

Sofie Bjørnsteen
Sygeplejerske, Cand.cur.APN.

Dorthe Dalstrup Jakobsen, PhD studerende, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet

Benedikte Jensen

Benthe Ander, Projektleder

Sanne Drud Lüttge Thomassen, Bachelor i Idræt og Sundhed, Fysioterapeut, NLP Master Practitioner og Coach, Sundhedskonsulent i Kolding Kommune

Jeanett Hemmingshøj
Sygeplejerske

Hilde Buys, sygeplejerske

Astrid Nørgaard

Vibeke Andersen,
Foredragsholder i En Af Os.dk og patient i Det Syddanske Overvægtsinitiativ

Morten Hulvej Rod, sundhedsfremmechef ved Steno Diabetes Center Copenhagen og professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Dorthe Dalstrup Jakobsen
PhD. Studerende, MSc Idræt og Sundhed
Steno Diabetes Center Aarhus

House of Nurse and Health
Sundhedskonsulent
Hanne Mehlskov.

Hannah Dybbro
Mestringsvejleder i Team for Spiseforstyrrelse i Århus Kommune

Stella Pettersson

Louise Brolin Thomsen, medicinstuderende, Aarhus Universitet

Anne Næsted
Projektleder
Steno Diabetes Center Sjælland

Ruth Kjær, Sundhedsstrategisk konsulent, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Maja Jacobsen, kommunikationsmedarbejder, cand.mag.

Joke Habben, Jordemoder og selvstændig kultur og sprogformidler

Pernille Andreassen, antropolog, forsker, NCFO

Anne Sofie Kortegaard Kristensen, fysioterapeut, stud.scient.san

Anne Sofie Kortegaard Kristensen, fysioterapeut, stud.scient.san

Solveig Gram
Sygepleje og organisationskonsulent
Planenheden, Staben
Regionshospitalet Randers

Finn Thranum
Udvalgsformand Sundhed og Voksne
Odder Kommune

Birgitte Møhring Jensen
Silkeborg Kommune

Frida Middelfart
Konsulent
Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark

Stine Bjerregaard
Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark

Christina Vinter
Overlæge
Gynækologisk Obstetrisk afdeling D
Odense Universitetshospital

Bente Skovsby Toft
PhD, klinisk specialist
Center for forskning i patientinvolvering
Århus Universitetshospital

Katja Gaard Jønsson, leder Folkesundhed Aarhus, afdeling Frydenlund, Aarhus Kommune

Sofie Gyrup
Jordemoder, Projektleder, stud.scient.san.
Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Pia Bune Trust

Janne Bruvoll, Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Sigrid Bjerge Gribsholt, læge, ph.d.

Marianne Lentz
Speciallæge i almen medicin, medlem af DSAMs bestyrelse

Frank Telling
Mejerist

Jane Kirkeby Gregersen, speciallæge i almen medicin, medlem af Plo Midts repræsentantskab

Susanne Rank Lucke
Sundhedsplejerske
Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Anita Nyby Bruntse, Projektleder, Sønderborg kommune

Merethe Kirstine Andersen, speciallæge i almen medicin, lektor ved SDU

Lotte Martoft
Dyrlæge, Senior konsulent
Aim2Achieve

jytte jensen pensionist

Pia Hansen, sygeplejerske
Overvægtsambulatorie, Esbjerg

Marianne Thorøe, Faglig koordinator og fysioterapeut, Syddansk Overvægtsinitiativ, Esbjerg Sygehus

Sandie Vandborg, Akademisk medarbejder, Syddansk Overvægtsinitiativ Esbjerg.

Freja Grønberg Milling, Tykaktivist

Tanja Jørgensen
Cand.Scient.Bibl

Ida S. petersen

Henrik Guido
Lærer

Lene Juel Kristensen, Psykolog, Steno Diabetes Center Aarhus

Jón Tór Strøm, Fysioterapeut Studerende.

Louisa Seebach Gregersen
Cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Randi Evald

Randi Evald

Anne, dagplejer,

Helle Runge Marker, prof. bach. i ernæring og sundhed. Bornholms Regionskommune

Tine Høier Holck
Klinisk diætist

Rasmus Hoxer Brødsgaard
Fysioterapeut
Cand.scient.fys
Hvidovre Hospital

Therese Nørgaard Køthemann, Professionsbachelor i ernæring og sundhed , sundhedsfremme og diætetik

Linda Lloyd Hughes
Fysioterapeut, vanecoach, madmentor
Stud. cand. san. sundhedsfremme og psykologi
Underviser, Professionshøjskolen Absalon

Maibritt Schmidt
Bestyrelse medlem adipositasforeningen

Tanja Bigum Jørgensen
Sundhedskonsulent
Sorø Sundhedscenter

Adipositasforeningen

Anna Justesen
Tidl. praktiserende læge
Silkeborg

Lotte Finseth
Leder af Sundhedsplejen og Børnetræning Herlev Kommune

Caroline Møller Arnfeldt, NCFO

Lene Brolin Thomsen

Mette Moesgaard Thers, fysioterapeut, Lymfødemklinikken, Aarhus Universitetshospital

Trine Ekblad
Klinisk diætist
Esbjerg Sygehus, Syddansk Overvægtsinitiativ

Line Falk
Sundheds og forebyggelsesmedarbejder
Viborg Kommune

Per Høgh Poulsen
Forsker
Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Camilla Toft Petersen
Projektleder
Nationalt Center for Overvægt

Sissel Due Jensen
Ph.d. studerende, antropolog
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet

Lisbeth Skafte
Kantineleder
OK a.m.b.a.

Vivi Slavensky
Madmentor og professionsbachelor i ernæring og sundhed

Anna Kjær Larsen
Evalueringskonsulent
Sektion for Tværsektoriel Forskning på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Lise G Bjerregaard
Formand Dansk Selskab for Adipositasforskning

Ida Grøn Kristiansen
Sundhedsstrategisk Sekretariat
Sundhed og Kultur
Aalborg Kommune

Jane Hagelskjær
Kommunikationsrådgiver
Nationalt Center for Overvægt

Nadja Engsig, foredragsholder, forfatter, kropspositivist og tykaktivist.

Anja Fynbo Christiansen,
Leder, Folkesundhed Aarhus
Aarhus Kommune

Carina Gunna Jørgensen
Næstformand, Adipositasforeningen

Birgit Marie Christensen
Regionsrådsmedlem
Region midt

Anna Paldam Folker
Professor, forskningschef
Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet

Dorte lyngsø noppenau

Pernille Louise Petersen
Pædagog

Line Isaksen

Anders Johansen

Anja Jensen

Bjarne Lynderup, Foredragsholder, podcastvært og coach hos bjarnelynderup.dk

Frede Lyck
Alment praktiserende læge

Jacob Birkler
Lektor, ph.d.
Fhv. formand, etisk råd

Ditte Koziara Kyndesen. Sygeplejerske på Livsstilscenter Brædstrup

Ane Eggert, vicedirektør, Diabetesforeningen

Sarah Schibye
Chefkonsulent
Københavens Kommune

Anders Ottar Jensen
Lægekonsulent

Nadja Møller Jakobsen, Sygeplejerske Overvægtambulatoriet, Esbjerg Sygehus

Susanne Sillesen Skøtt
Udviklingsterapeut
Esbjerg og Grindsted Sygehus

Kirstine Reeslev, studerende

Heidi Rasmussen, Social og sundhedsassistent, Køge

Freja Grønberg Milling, Tykaktivist

Anne Juul

Nicoline Noe, journalist

Margrethe Nielsen
Sundhedsfagligleder,
Asylcenter Vesthimmerland

Johanne Rokkedal, Rekruttør, Nielsen Company

Jón Tór Strøm, Fysioterapeut Studerende.

Marie Klit Grove,
Sygeplejerske, Cand.Cur.APN

Nadja

Helle Toftegård

Tove Møller Jensen
Sygeplejerske, textillærer
Center for Mestring, Viborg

Jasmin Cecilie Waskiw, studerende

BOCCA Reklamebureau

Anette Vinstorp
Klinisk diætist
Aarhus kommune

Simone Bergstrøm
Klinisk diætist, ernæringskoordinator og vanecaoch.

Pia Kirkegaard, seniorforsker, Universitetsklinik for Kræftscreening

Anette Liljensøe, cand.scient.san, ph.d.

Charlotte Wernberg, MD

Pernille Ramm Farmakon

Lone Nordin. Selvstændig diætist og forsker i sundhedsfremme

Charlotte Dornonville de la Cour
Neurolog, privatpraktiserende

Lars Henrik Larsen
Næstformand, Dansk Selskab for Fysioterapi

Per Nielsen, Fysisk træner, kostvejleder, Pernielsen.com

Heidi Øland cand pæd soc

Anette Søbye Philipsen
Sundhedsstrategisk konsulent
Aarhus Kommune

Lene Brolin Thomsen
Tidligere Sygeplejerske Handicapcenter Herning

Louise Kirk
Førtidspensionist og foredragsholder Er jeg SINDSSYG

Caroline Jessen
Specialkonsulent, SDU

Helene Kirkegaard
Forsker
Steno Diabetes Center Aarhus

Anne Meilandt Hørlyck
Klinisk diætist og Vanecoach
Mariagerfjord Kommune

Mette H. V. Jensen
Klinisk diætist
Horsens kommune

Sissel Due Jensen
Ph.d. studerende, antropolog
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet

Susanne Leerbeck
Læge, vægtneutral behandler og coach

Lene Rimmer Jensen
Klinisk diætist
Københavns kommune

Peter Dalum
Projektchef
Forebyggelse og Oplysning
Kræftens Bekæmpelse

Anne Kathrine B. Nielsen
Partner, Caretoons ApS

Tirill Fjellhaugen Hjuler, NCFO

Tina Porsmose
Sundhedsfremme og Forebyggelseschef Aarhus Kommune

Anne Gaardmand
Direktør i MadroInstituttet

Helene Thyrsted, tykaktivist, normkritisk feminist, og foredragsholder

Lene Bull Christiansen
Roskilde Universitet

Lene Bull Christiansen
Roskilde Universitet

Katrine Finke
Sekretariatschef
Vidensråd for Forebyggelse

Marianne Eg, forskningssygeplejerske på Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

Anne Uller
Chefjordemoder
Kvindesygdomme og fødsler
Sygehus Lillebælt

Sofia de Moura Lourenco
Specialkonsulent
Kræftens Bekæmpelse

Laila Walther
Direktør
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Brian Damsgaard
Teamleder
Hørkram Foodservice

Bine Siefert, organisationskonsulent og kommende fodplejer, Odsherred.

Rasmus KøsterRasmussen
Speciallæge i almen medicn
PhD adjunkt
Københavns Universitet

Thorkild I.A. Sørensen
Professor emeritus
Københavns Universitet

Bent Fuglsbjerg, Sektionsleder
Sundhed, Thisted Kommune

Tobias Hedegaard Eriksen, Mindthemedia ApS