Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Svendborg Kommune – Vækstklinik

Svendborg Kommune driver Vækstklinikken for børn og unge med over/eller undervægt.

Svendborg Kommune tilbyder et forløb i Vækstklinikken til børn og unge, der vejer mere/eller mindre end det, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Tilbuddet henvender sig til hele familien, og det er vigtigt, at familien er positivt indstillet på at ændre vaner. I klinikken får familien hjælp, støtte og vejledning til at håndtere barnets vækstudfordring, såvel som hjælp og vejledning til at opnå en sundere livsstil.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at barnet/den unge opnår en sundere vægt og bedre trivsel.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til familier med børn, der lever med over- eller undervægt. Tilbuddet henvender sig også til familier, der står på venteliste til at komme på Julemærkehjem, eller som for nylig er kommet hjem fra et ophold på Julemærkehjem.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Familien vil i starten af forløbet blive inviteret til en indledende samtale. På baggrund af samtalen vil der blive tilrettelagt en individuel plan for familien, som vil hjælpe barnet til at opnå en sundere vægt og højere trivsel.

Henvisning/rekruttering
Henvisning til forløbet sker via egen læge eller sundhedsplejerske. Det er også muligt selv at henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Svendborg Kommunes hjemmeside eller i denne pjece.