Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Svendborg Kommune – Ligevægt

Svendborg Kommune tilbyder forløbet ‘Ligevægt’ til voksne, der lever med overvægt.

Ligevægt er et forløb for de borgere, der ønsker et lidt længere og mere dybdegående gruppeforløb med fokus på mad, vægt og krop. Det er vigtigt, at borgeren har lyst til at indgå i et gruppeforløb med undervisning, dialog og øvelser. Sammen med resten af holdet dykker man i forløbet ned i de mere komplekse områder, der både kan støtte og spænde ben, når man ønsker at lave en forandring. Sammen arbejdes der hen imod, at borgeren kommer til at leve det liv, han eller hun synes er vigtigt, uanset hvad vægten viser.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Ligevægtsforløbet har til formål at øge den enkeltes trivsel, aktivitet og sundhed i bred forstand.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til de borgere, der ønsker at ændre sit forhold til mad, vægt og krop. For at deltage i forløbet er det en forudsætning, at borgeren er over 18 år og bosat i Svendborg Kommune.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedshus Svendborg, Svendborg Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Der er løbende optag på holdet.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet er bygget op som et gruppeforløb, med gruppemøder af 2 timers varighed. Møderne veksler mellem forskellige aktiviteter. Under forløbet er der mulighed for individuelle samtaler med en af sundhedsvejlederne, såvel som der er mulighed for motion en gang om ugen.

Det er muligt at deltage i forløbet i op til 25 uger.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Svendborg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.