Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Solrød Kommune – Kom og vær med – et tilbud til overvægtige skolebørn

Solrød Kommune udbyder et forløb til børn og unge med overvægt i 0-9.klasse.

Tilbuddet ‘Kom og Vær med’ består af individuel hjælp og vejledning til vægttab, varetaget af sundhedsplejersken på den enkelte skole. Tilbuddet anvender metoder fra Holbæk-modellen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Sundhedstjenesten, Solrød Kommune tilbyder individuel hjælp og vejledning til vægttab, samt hjælp til at undgå vægtøgning. Tilbuddet bygger på principper fra Holbæk-metoden.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til alle skolebørn mellem 0.-9. klasse, som:

  • har et ISO-BMI over 25 / BMI over 90 % percentilen, eller som er inde i en tydeligt uhensigtsmæssig stigende vægtudvikling
  • er motiveret for at ændre livsstil i samspil med familien
  • ønsker hjælp til at holde vægten nede og selvværdet oppe.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Solrød Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke en henvisning. Familien kan selv henvende sig til Børn og Unge rådgivningen, Sundhedstjenesten. Det er også muligt at få en henvisning af egen læge. Den enkelte skolesundhedsplejerske kan også henvise barnet efter f.eks. vægtmåling ved rutineundersøgelserne.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af individuel hjælp og vejledning til vægttab, varetaget af sundhedsplejersken på den enkelte skole. Vejledningen henvender sig til både barnet/den unge og familien. Antallet af samtaler bestemmes ud fra ønsker og behov fra barnet og familien, i samråd med sundhedsplejersken. Der er desuden mulighed for at deltage på et motionshold sammen med børn og unge med overvægt. Motionsholdet omfatter en egenbetaling. Læs mere om motionstilbuddet, Jump4fun på DGIs hjemmeside.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Sundhedsplejerskerne foretager en individuel vurdering af, hvornår børnene/familierne kan afsluttes i forløbet. Derudover sker der opfølgninger i sundhedsplejerske/skoleregi, og ved de årgangsbestemte målinger.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, som er offentlig tilgængelig.

Links og referencer

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Solrød Kommunes hjemmeside.

Eller læs mere om tilbuddet på sundhed.dk.