Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Nyborg Kommune – LIVA

Personlig og gratis online vejledning for borgere i Nyborg Kommune, som ønsker at ændre livsstil.

LIVA er et app-baseret tilbud til borgere, der ønsker at ændre livsstil, herunder at opnå et vægttab. LIVA er et individuelt tilbud, der har eksisteret i 2-3 år. Det opleves generelt, at app-tilgangen tiltrækker flere unge end ældre borgere.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med LIVA-app’en er at støtte borgere, der ønsker at ændre livsstil.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne der lever med overvægt med et BMI over 30 eller med et BMI over 25 samt en kronisk sygdom.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet starter med en individuel opstartssamtale. Sammen med en sundhedsfaglig vejleder sætter borgeren nogle individuelle målsætninger med forløbet og taler med vejlederen om, hvad der skal til for at nå målene. Efter den indledende samtale er borgeren i gang og kan via applikationen holde styr på sine resultater og kommunikere med sin personlige vejleder.

På baggrund af samtalen kan vejlederen følge med i borgerens udvikling og komme med råd, svare på spørgsmål og hjælpe med at fastholde en ny og sundere livsstil. Det hele foregår online gennem LIVA-applikationen. LIVA-app’en kan downloades og installeres gennem App Store eller Google Play.

Henvisning/rekruttering 
Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus/hospitalsafdeling. Borgeren kan også selv henvende sig.

Opfølgning
Nyborg Kommune tilbyder opfølgende samtaler hver uge de første tre måneder, enten via skriftlig korrespondance med en sundhedskonsulent eller videobeskeder. Efter særlig aftale kan opfølgningen ske på telefon eller via fysiske møder med en sundhedskonsulent.

Efter 3 måneder falder møde-intervallet til hver 14.dag, og efter 6 måneder vurderer borgeren og sundhedskonsulenten i fællesskab, hvordan den efterfølgende opfølgning skal foregå og med hvilket tidsinterval.

Betaling
Forløbet er gratis for borgeren.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

LIVA -forløbene er ikke evalueret.

Fordele ved et app-baseret tilbud
Der er mange fordele ved et online livsstilsforløb. Det er muligt at have mange deltagere i gang samtidig, og forløbet kan fortsætte, så længe der opleves et behov for sparring og vejledning. Forløbet kan tilrettelægges ud fra individuelle behov, og borgeren er ikke bundet af et bestemt forløb på et givent tidspunkt på dagen.

Udfordringer ved et app-baseret tilbud
Et app-baseret forløb kræver mere selvdisciplin af borgeren, da man ikke er forpligtet på samme måde som ved holdbaserede aktiviteter. Forløbet kræver desuden en opdateret telefon.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet om kostvejledning på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Du kan også læse om tilbuddet på Sundhed.dk.