Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Næstved Kommune – Fysisk aktivitet og træning

Næsted Kommune tilbyder  fysisk aktivitet og træning til voksne med svær overvægt.

Næstved Kommunes tilbud om fysisk aktivitet og træning henvender sig til borgere med en BMI over 30,  som ønsker sundere bevægelses- og aktivitetsvaner. Det er et gruppebaseret tilbud.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagen og derved øge den enkelte borgers overskud og velvære.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år med en kronisk sygdom, herunder svær overvægt (BMI over 30).

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet om fysisk aktivitet og træning tilbydes løbende og varetages af Næstved Sundhedscenter.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller sygehus, hvorefter sundhedscenteret inviterer borgeren til en afklarende samtale.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er gruppebaseret og består af holdtræning to gange om ugen i op til 12 uger. Her får borgere mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter, som er tilrettelagt, så alle kan være med. Træningen foregår både indendørs og udendørs.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Næstved Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.