Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kolding Kommune – Ligevægt

Kolding Kommune tilbyder forløbet ‘Ligevægt’ til voksne, der har en negativ kropsopfattelse.

Kolding Kommunes sundhedstilbud ‘Ligevægt’ henvender sig til borgere over 16 år, der har et svært forhold til krop, vægt og mad. Forløbet er en blanding af individuelle samtaler og holdaktiviteter, hvor der tages udgangspunkt i de forhold, der er relevante for den enkelte, hvor der er fokus på mental, social og fysisk sundhed som en helhed.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Forløbets formål er at øge den enkeltes trivsel og aktivitet, herunder at tanker om mad, krop og vægt fylder mindre.

Målgruppe
Kolding kommunes sundhedstilbud ‘Ligevægt’ er et holdforløb til alle mænd og kvinder, der er fyldt 16 år og bøvler med deres forhold til krop, vægt og mad eller gennem længere tid har oplevet, at overvægt udgør en begrænsning i forhold til fysisk, psykisk og social aktivitet og trivsel.

 

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
‘Ligevægt’ tager udgangspunkt i det, der er meningsfuldt for den enkelte, og rammerne for undervisning, samtale og aktivitet sættes herefter. Opmærksomheden er rettet mod forskelligheder, kompleksiteter og sammenhænge, f.eks. i relation til at se mental, social og fysisk sundhed som en helhed.

Forløbet er et holdforløb med op til 16 deltagere på holdene. Holdet mødes 36 gange, hvoraf de første 28 mødegange er på ugentlig basis. Herefter mødes holdet hver fjortendes dag. Der er indlagt fire individuelle samtaler undervejs i forløbet. Borgerne tilbydes derudover individuelle samtaler efter behov.

Efter de 36 mødegange inviteres deltagerne til erfaringsmøder 4 gange årligt. Derudover tilbydes de telefonisk opfølgning 1, 3 og 6 måneder efter afslutning af forløbet.

For at afklare om Ligevægt er det rigtige tilbud, inviteres borgeren til en samtale inden forløbets start.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Kolding Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.

Du kan også læse om, hvordan Kolding arbejder med ‘væk fra vægt’ og baggrunden for ‘Ligevægt’ i denne rapport.