Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Kommunale sundhedstilbud

Kolding Kommune

Kolding Kommune

Kolding Kommune har to sundhedstilbud målrettet voksne samt forældre til børn og unge, der har en negativ kropsopfattelse.

Kolding Kommune ønsker at skabe en ny forståelse af sundhed sammen med borgerne og har derfor udviklet tilbuddene ‘Ligevægt’ og ‘Ligevægt forældre’, som henvender sig til henholdsvis voksne samt forældre til børn og unge, der lever med et negativt forhold til krop, vægt og mad. Fokus ligger i begge tilbud på trivsel, godt selvværd og positiv kropsopfattelse – ikke på BMI og vægt.

Du kan læse mere om kommunens sundhedstilbud ved at klikke på nedenstående links.

Hvis du har kendskab til sundhedstilbud, der handler om overvægt og svær overvægt i Kolding Kommune, som ikke er beskrevet her, er du meget velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk.