Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Kommunale sundhedstilbud

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune har to sundhedstilbud målrettet børn og unge samt voksne med overvægt og svær overvægt.

Det ene tilbud henvender sig til børn og unge og bygger på en individuel og familieorienteret tilgang, inspireret af Holbæk-modellen.

Til voksne med overvægt tilbyder Kalundborg Kommune gruppeforløbet ‘Lev livet lettere’. Kalundborg Kommune tilbyder desuden borgere over 18 år en sundhedssamtaler med en sundhedsfaglig medarbejder. Her afklares det, hvilke af kommunens tilbud inden for kost, motion, rygning og alkohol, som den enkelte borger vil have størst gavn af. Læs mere om sundhedssamtalerne på kommunens hjemmeside.

Du kan læse mere om kommunens sundhedstilbud ved at klikke på nedenstående links.

Hvis du har kendskab til sundhedstilbud, der handler om overvægt og svær overvægt i Kalundborg Kommune, som ikke er beskrevet her, er du meget velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk.