Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Kommunale sundhedstilbud

Allerød Kommune

Allerød Kommune

Allerød Kommune har et tilbud til børn og unge med overvægt i Sundhedsplejens Klinik.

Sundhedsplejens Klinik tilbyder børn og unge med overvægt samt deres familier et forløb baseret på Holbæk-modellen. Du kan læse mere om sundhedstilbuddet ved at klikke på nedenstående link.

Det ser ikke ud til, at Allerød Kommune har sundhedstilbud til voksne med overvægt. Baseret på søgninger på kommunens hjemmeside og sundhed.dk er det ikke lykkedes os at finde sundhedstilbud målrettet voksne med overvægt eller svær overvægt. Hvis du har kendskab til sundhedstilbud til voksne med overvægt eller andre målgrupper, er du meget velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk.