Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Aalborg Kommune – Vanebryderne

Aalborg Kommune tilbyder et forløb med Vanebryderne til familier med børn og unge med overvægt.

Vanebryderne er et tilbud målrettet familier med børn/unge med overvægt, som ønsker en forandring og nye, sunde vaner. Tilbuddet har bl.a. fokus på motivation og inspiration i forhold til f.eks. kost, motion, søvn, trivsel og skærmtid. Familierne skal være motiverede for at arbejde hen imod nye vaner. Forløbet tager cirka et år.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at give inspiration til at træffe sundere valg, fastholde motivation til forandring og få mere bevægelse og motion ind i hverdagen.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet familier med børn og unge mellem 2-17 år med BMI over eller lig med alderskoorrigeret BMI 25, eller med en høj vægtstigning på kort tid. Familien skal være motiveret for vaneændringer for hele familien.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet indledes med en afklarende samtale, hvor familiens ønske for vaneændringer afdækkes og forløbet tilrettelægges. Herefter er der løbende sundhedsfaglige samtaler, måling af højde og vægt og ernæringsfaglige samtaler med fokus på madvaner og måltider. Der arbejdes med mål for familiens ønske om forandring, handlingsplan og motivation, og indsatsen tilpasses familiens ressourcer.

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig eller henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling. Der er løbende optag på forløbet.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Aalborg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk. På denne hjemmeside finder du information om tilbuddet til praktiserende læger og praksispersonale.