Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Aalborg Kommune – LIVA

Aalborg Kommune har et digitalt sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

LIVA-app’en er et sundhedstilbud, der foregår online. Borgeren får tildelt en sundhedsvejleder, der sammen med borgeren udarbejder mål for forløbet ift. kost, bevægelse, søvn m.m. Sundhedsvejlederen yder vejledning og støtte til livsstilsændring gennem hele forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at støtte borgeren til et vægttab.

Målgruppe
LIVA-app’en er målrettet borgere, som er motiveret for en livsstilændring, f.eks. vægttab. Tilbuddet kræver, at patienten har og kan betjene en smartphone.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
LIVA er en app, der tilbyder sundhedsvejledning digitalt via borgerens smartphone, tablet eller computer.

Deltageren tildeles en sundhedsvejleder på Aalborg Sundhedscenter og sammen med denne udarbejdes specifikke mål relateret til vane- og livsstilsændringer i forhold til f.eks. kost, motion, blodsukker, søvn, blodtryk, kolesterol mm. Da fokus er på vane- og livsstilændringer laves der ikke kostplaner eller kaloriemåling. Første samtale er fysisk. Til samtalen bliver deltageren præsenteret for LIVA og sammen med sundhedsvejlederen lægges en plan, der rummer de mål for de vane- og livsstilsændringer, deltageren ønsker at arbejde med. Herefter foregår vejledningen digitalt.

Deltageren registrerer via sin smartphone løbende information om adfærd og værdier, som relaterer sig til de aftalte mål. Sundhedsvejlederen monitorerer så borgerens data og vejleder i forhold til at opnå sine mål. Vejledningen foregår forskudt i tid med tekst eller video.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Aalborg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.