Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ny rapport om kommunale erfaringer med sundhedstilbud

Kommunerne spiller en helt central rolle i arbejdet med sundhedsfremme blandt danskerne – også på overvægtsområdet. Men hvilke sundhedstilbud til borgere med overvægt udbyder kommunerne, hvad er indholdet, og hvilke udfordringer og muligheder oplever kommunerne i arbejdet med sundhedstilbuddene. Det har vi gennem 2021 og 2022 indhentet viden om, og konklusionerne er opsamlet i en ny rapport.

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Fra tidligere undersøgelser ved vi, at der findes en lang række aktiviteter og sundhedstilbud i kommunerne målrettet både børn, unge og voksne med overvægt. Vi ved til gengæld mindre om det konkrete og aktuelle indhold i tilbuddene, om kommunernes erfaringer og udfordringer samt effekten af tilbuddene. Denne rapport beskriver resultaterne af Nationalt Center for Overvægts undersøgelse, der er delt i to:

 1. Desk research: etablering af et kommunekort med overblik over kommunernes sundhedstilbud til borgere med overvægt. Løbende opdateringer kommer til at foregå gennem direkte kontakt til kommunerne.
 2. Interviews: indblik i de erfaringer, muligheder og udfordringer kommunerne står med – viden som er tilvejebragt gennem 15 interviews i 12 kommuner med i alt 18 interviewpersoner.

Formål og resultater

Formålet med rapporten er at tjene til inspiration, refleksion samt yderligere belysning og udvikling på baggrund af rapportens indsigter. Her er nogle af resultaterne fra undersøgelsen:

Vores desk research af kommunale sundhedstilbud viser:

 • at 88 ud af de 98 danske kommuner har et eller flere sundhedstilbud til borgere med overvægt
 • at kommunerne i alt har 207 forskellige sundhedstilbud målrettet borgere med overvægt
 • at 59 kommuner har sundhedstilbud til både børn og voksne med overvægt.

Vores interviews viser, at:

De interviewede sundhedsprofessionelle ser det som en styrke:

 • at arbejde efter et bredt sundhedsbegreb
 • at der er fleksibilitet i tilbuddene
 • at det er vigtigt at have gode samarbejdspartnere – både internt i sundhedsteamet og bredere ud i kommunen

De interviewede sundhedsprofessionelle havde ønsker om:

 • at bevæge fokus væk fra vægt og vejning og hen mod et bredere fokus på fysisk og psykisk sundhed
 • at blive bedre til at kommunikere om overvægt og vægttab på en ikke-stigmatiserende måde

De interviewede sundhedsprofessionelle ser det som en udfordring:

 • at rekruttere og fastholde bestemte målgrupper (især sårbare og udsatte grupper)
 • at få samarbejdet med forskellige samarbejdspartnere til at fungere
 • at evaluere sundhedstilbuddene – både i forhold til udvikling af måleredskaber, brug af måleredskaber samt behandling af ubearbejdet data.

Se mere i rapporten, som du finder her.

Hvad nu?

I slutningen af rapporten fremhæves en række områder, som NCFO nu og fremadrettet ønsker at arbejde videre med. Vores ønske er, at aktiviteterne på sigt kan medvirke til at styrke og udvikle kommunale sundhedstilbud til borgere med overvægt. På baggrund af rapporten har vi allerede igangsat aktiviteter som f.eks. et webinar om overvægt, stigmatisering og kommunikation, som du kan se eller gense her samt en temadag om evaluering af kommunale sundhedstilbud målrettet personer med overvægt, som du kan læse mere om her.

Tak til alle de medvirkende personer, der stillede op til interview og bidrog med indsigter til rapporten. Det gør det muligt for os at handle på reelle udfordringer, ønsker og behov.