Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Vi skal kunne tale om overvægt

Alle kan blive bedre til at kommunikere respektfuldt og ordentligt, når det kommer til svær overvægt. Det sætter vi i Nationalt Center for Overvægt fokus på den 4. marts på dette års World Obesity Day.

“Everybody Needs to Act” er temaet for World Obesity Day 2022. Organisationer, alliancer og enkeltpersoner verden over sætter i dag ekstra fokus på, at svær overvægt kræver handling fra alle kanter. Fra politikere og beslutningstagere til sundhedsprofessionelle og enkeltpersoner. Det er en dag, hvor aktører verden over sætter fokus på svær overvægts komplekse årsager samt øger opmærksomheden på, hvad alle kan gøre, stort som småt, for at bidrage til et bedre, sundere og længere liv – fysisk som psykisk – for personer med svær overvægt.

Vil gerne snakke om vægt og sundhed

Stigmatisering finder sted alle steder i samfundet, og sundhedssektoren er ingen undtagelse. Men det behøver ikke være vanskeligt at snakke med personer med svær overvægt, for undersøgelser viser, at det vil de faktisk gerne. Og en fordomsfri, undersøgende og respektfuld samtale er et godt sted at starte, når det drejer sig om at undgå stigmatisering. Og det er første skridt på vejen til at finde ud af, hvad den enkelte ønsker hjælp til.

– Undersøgelse på undersøgelse viser, at mange – ikke mindst sundhedsprofessionelle – finder det svært at tale om svær overvægt. Begrundelserne er mange: Det er akavet, det tager for lang tid, man kan komme til at støde nogen, og der er ikke nogen nemme eller effektfulde behandlingsmuligheder at henvise til osv., fortæller Pernille Andreassen, seniorforsker ved Nationalt Center for Overvægt. Hun tilføjer:

– Studier viser f.eks., at praktiserende læger finder det vanskeligt at snakke om overvægt med deres patienter. For hvordan tager man hul på samtalen? Og har patienten overhovedet lyst til at tale om vægt, overvægt og vægttab? Det tyder forskningen ret entydigt på, at patienten har, hvis det vel at mærke bliver gjort på en respektfuld og konstruktiv måde. Men det ser paradoksalt nok samtidigt ud til, at lægerne ikke tror, at patienterne vil have dem til at tage emnet op.

Tag snakken – på en ordentlig måde

Der opstår altså en misforståelse mellem, hvad patienten ønsker, og hvad lægen gør. Det resulterer i, at personer med svær overvægt, der f.eks. ønsker vægttab, vægtvedligeholdelse eller mere fokus på en sundere levevis, ikke får igangsat en behandling, der kan hjælpe dem til at opnå deres mål om f.eks. bedre trivsel og livskvalitet.

– Vores budskab på World Obesity Day er, at vi alle kan og skal blive bedre til at snakke om svær overvægt på en respektfuld og ikke-stigmatiserende måde. For nej, personer med svær overvægt er ikke dovne, mangler rygrad, eller hvad der ellers florerer af fordomme og misforståelser, fortæller Pernille Andreassen.

– Det er vigtigt, at alle forstår, at udviklingen af svær overvægt foregår i et yderst komplekst samspil mellem fysiske, psykiske og sociale faktorer – og at mange af disse faktorer ligger uden for den enkeltes handlerum. Og først når alle forstår kompleksiteten og formår at tale ordentligt uden at stigmatisere, kan vi komme videre og hjælpe dem, der ønsker det og sikre dem bedre behandling samt øget politisk fokus og handling på området. Personer med svær overvægt kan ikke bare – som der ellers ofte lægges op til – lukke munden og lette røven, men alle kan snakke ordentligt og lette tonen, når emnet er overvægt. Og dét vil helt sikkert gøre en kæmpestor forskel – både for den enkelte og for samfundet. Samfundet trives bedst, når dets borgere trives, afslutter Pernille Andreassen.

På verdensplan lever over 800 millioner mennesker med overvægt. I Danmark lever over halvdelen af den voksne del af befolkningen med overvægt, og af disse lever ca. 800.000 med svær overvægt. De nuværende tal er fra Danskernes Sundhedsprofil fra 2017. Torsdag den 10. marts offentliggør Sundhedsstyrelsen nyeste data på området på denne konference.

Nyttige links og videre læsning

Fold ud Fold ind

Læs mere om World Obesity Day på deres hjemmeside.

 • Kommunikations- og dialogredskaber
  • Talking about weight: a guide for GPs and health care professionals (EASO): link.
  • En guide til medier og kommunikationsprofessionelle (fra Australien): link.
  • Language Matters: Obesity (England): Link.
  • 10 gode råd til samtalen med din læge (Novo Nordisk): Link.
 • Forskning
  • Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity: Link.
  • Perceptions of barriers to effective obesity management in Canada: Results from the ACTION study: Link.
  • Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study: Link.
  • The Use of Effective Language and Communication in the Management of Obesity: the Challenge for Healthcare Professionals: Link.
  • Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health: Link.
  • Preferences and emotional response to weight-related terminology used by healthcare professionals to describe body weight in people living with overweight and obesity: Link.
 • Debat
  • Det kan være svært at tale om svær overvægt (Sundhedsstyrelsen): Link.
  • Stigmatisering – debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen (Sundhedsstyrelsen): Link.
  • In a world where people live with obesity, it’s good to talk (World Obesity Federation): Link.
  • The Immeasurable Power of Words: Weight Stigmas within Society (World Obesity Federation): Link.

Mere viden på vej
Da der fortsat mangler gode guidelines til den ikke-stigmatiserende samtale i Danmark, er vi i Nationalt Center for Overvægt i gang med flere forskningsprojekter, der arbejder med emnet i sundhedssystemet. For at sikre bedre mulighed for behandling, sundhed og trivsel for børn, unge og voksne med overvægt er det afgørende at have fokus på, hvordan vi bedst taler om overvægt. Emnet må ikke blive et tabu i samtalen mellem sundhedsprofessionelle og patienter, men det er vigtigt, at kommunikationen samtidig bliver håndteret på en respektfuld måde. Mere viden om overvægtens kompleksitet og gode kommunikationsværktøjer vil kunne hjælpe denne udvikling på vej.

Hent også viden i vores forskningstema Om overvægt og stigmatisering.

I efteråret 2021 afhold vi et webinar om overvægt, stigmatisering og kommunikation, hvor du kan få mere viden om, hvad overvægtsstigmatisering er, og hvorfor og hvordan personer med overvægt stigmatiseres samt få gode råd til, hvordan man kan tale om overvægt uden at stigmatisere.