Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til børn og unge i Region Syddanmark

På denne side får du et overblik over Region Syddanmarks sundhedstilbud til børn og unge, der lever med svær overvægt.

I vores gennemgang af regionens sundhedstilbud fandt vi behandlingstilbud til børn og unge på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Deres tilbud kan du læse om nedenfor.

Har du kendskab til tilbud, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Sydvestjysk Sygehus

Fold ud Fold ind

Børn og unge med overvægt

Beskrivelse
Sydvestjysk Sygehus har et sundhedstilbud, som er et ambulant forløb hos et tværfagligt team. Teamet består af børnelæger, sygeplejersker/social- og sundhedsassistent, diætister, psykolog, fysioterapeut og sundhedssocialrådgiver. Sundhedstilbuddet forløber således:

 • Lægeundersøgelse/samtale
 • Blodprøve til undersøgelse for evt. tilgrundliggende årsag til overvægten og screening for evt. følgesygdomme
 • Støttende samtaler/opfølgning med vægtkontrol hos sygeplejerske/social- og sundhedsassistent
 • Samtaler med diætist med udarbejdelse af kostplaner og idéer til sund, inspirerende kost
 • Samtaler hos afdelingens psykolog. Der kan være tale om individuel eller familieorienteret samtaler
 • Forslag til at komme i gang med motion og vurdering af fysioterapeut.

Målgruppe
Børn og unge med overvægt.

Henvisning
Henvisning sker via egen læge.

Læs mere om tilbuddet på sygehusets hjemmeside.

Sygehus Sønderjylland

Fold ud Fold ind

Center for overvægtige børn og unge, 5210

Beskrivelse
Center for overvægtige børn, 5210 har til formål at støtte barnet og familien til en sundere livsstil med hensyn til kost og fysisk aktivitet. Målet med Center for overvægtige børn, 5210 er først og fremmest at forbedre livskvaliteten for det enkelte barn, så glæden ved at dyrke motion og have fritidsinteresser genvindes, og så barnet undgår at blive fravalgt af kammerater. En sidegevinst er at undgå en yderligere vægtøgning og eventuelt opnå et vægttab.

Forløbet har bl.a. til hensigt:

 • At støtte og underbygge barnets og forældrenes ønske om og motivation for forandring, der forebygger overvægt
 • At forbedre livskvaliteten ‘Quality of life’ hos barnet og støtte barn og forældre i en sundere livsstil
 • At give barn og forældre mulighed for at få indsigt i, hvilken funktion og betydning overspisning har
 • At barnet bliver gladere og undgår social udelukkelse af andre børn/kammerater
 • At barnet genvinder glæden ved at dyrke motion og have fritidsinteresser
 • At undgå yderligere vægtøgning
 • Som sidegevinst evt. opnå et vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge i alderen 4-17 år, med moderat til svær overvægt (BMI over +2SD).

Henvisning
Henvisning sker via egen læge, og alle forløb starter i Børn & Unge ambulatoriet.

Læs mere om tilbuddet på sygehusets hjemmeside eller på sundhed.dk.