Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til børn og unge i Region Hovedstaden

På denne side får du et overblik over Region Hovedstadens sundhedstilbud til børn og unge, der lever med svær overvægt.

I vores gennemgang af regionens sundhedstilbud fandt vi et tilbud til børn og unge på Nordsjællands hospital. Læs om tilbuddet nedenfor.

Har du kendskab til tilbud i Region Hovedstaden til børn og unge, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Nordsjællands Hospital

Fold ud Fold ind

Ambulatorium for overvægtige børn og unge

Beskrivelse
Ambulatoriet hjælper børn og unge med overvægt til et sundere og bedre liv i trivsel gennem en individuel, tværfaglig indsats. Formålet med et forløb i overvægtsambulatoriet er ikke nødvendigvis, at barnet taber sig, men derimod at vægten stabiliseres, mens barnet vokser. I forløbet arbejdes der på at ændre både barnet og familiens livsstil mod det sundere, og de vejledes i at ændre vaner, der holder på lang sigt. Samtidig er det væsentligt, at behandlingen inddrager hele familien, da støtte gennem forløbet giver barnet bedre muligheder for at nå målet og få et sundere liv i trivsel.

Barnet og forældre bliver til en start mødt af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker og en diætist. Hvis der er behov undervejs i forløbet inddrages også psykolog og/eller socialrådgiver.

Lægen undersøger barnet for diverse somatiske tilstande, samt måler blodtryk, talje- og hofteomkreds samt kropssammensætning inklusiv mål af vægt, Body Mass Index (BMI), muskelmasse og fedtprocent. Barnet og familiens hverdag bliver kortlagt ift. f.eks. kost, trivsel, skærmtid og motionsvaner. Ud fra disse fokusområder laves en detaljeret plan over, hvad barnet og familien skal forsøge at gøre anderledes til næste kontrolbesøg. Det indledende besøg varer ca. 1 time og 15 minutter.

Efterfølgende tilbydes barnet og forældrene kontrolbesøg ca. hver 10.-12. uge, hvor nogle besøg varetages af en sygeplejerske og andre af en diætist. Sygeplejersken vil primært have fokus på barnet og familiens trivsel og motivation, hvorimod diætisten vil have fokus på kosten. Til alle kontrolbesøg er der målinger af vægt, højde, kropssammensætning og blodtryk. Kontrolbesøgene varer ca. 30 minutter

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn i skolealderen 6-18 år. BMI over 99% percentilen på de danske vækstkurver, svarende til svær overvægt.

Henvisning
Henvisning til forløbet sker via egen læge eller skolesundhedsplejersken.

Læs mere om tilbuddet på sygehusets hjemmeside.