Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til børn og unge i Region Sjælland

På denne side får du et overblik over Region Sjællands sundhedstilbud til børn og unge, der lever med svær overvægt.

I vores gennemgang af regionens sundhedstilbud fandt vi et behandlingstilbud til børn og unge på Holbæk Sygehus. Læs om tilbuddet nedenfor.

Har du kendskab til tilbud i Region Sjælland til børn og unge med overvægt, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Holbæk Sygehus

Fold ud Fold ind

Holbæk Sygehus- enheden for overvægtige børn og unge

Beskrivelse
Holbæk Sygehus tilbyder et behandling af børn og unge med svær overvægt. Børn under seks år kommer til undersøgelse i Børne- og Ungeambulatoriet. Børn og unge fra 6 til 20 år tilbydes et behandlingsforløb, der starter med indlæggelse i ca. 24 timer.

Selve indlæggelsesforløbet består bl.a. af:

  • rundvisning på afdelingen
  • undersøgelse og samtale med en læge
  • skanning af kroppen
  • frokost og principper for diæt
  • mv.

Herefter vil der løbende være samtaler med:

  • en diætist, hvor der følges op på indlæggelsen og den plan, der er lagt for barnet/den unge. Familien bliver også vejledt om kost, motion med mere
  • en sygeplejerske, der foretager løbende opfølgninger
  • en læge, der foretager kontrol en-to gange årligt – den ene gang, hvor barnet/den unge får taget blodprøver og en ny Dexa-skanning.

Ved behov tages behandlingen af barnet/den unge op på møder, hvor læge, sygeplejerske, diætist, psykolog og socialrådgiver deltager.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge under 20 år, med et BMI over 99% percentilen.

Henvisning
Henvisning sker via den praktiserende læge eller sundhedsplejersken.

Læs mere om tilbuddet på sygehusets hjemmeside.