Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til børn og unge i Region Nordjylland

På denne side får du et overblik over Region Nordjyllands sundhedstilbud til børn og unge, der lever med svær overvægt.

I vores gennemgang af regionens sundhedstilbud fandt vi et tilbud til børn og unge på Aalborg Universitetshospital. Læs om tilbuddet nedenfor.

Har du kendskab til sundhedstilbud i Region Nordjylland til børn og unge, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Aalborg Universitetshospital

Fold ud Fold ind

Videnscenter for børn og unge med overvægt

Beskrivelse
Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital tilbyder forløb til børn og unge med overvægt i alderen 0-18 år. Forløbet foregår i et tæt samarbejde mellem barnet, forældrene og centrets tværfaglige team. Teamet består af sygeplejersker, diætister, børnelæger, en socialrådgiver og en psykolog. Forløbet er som følger:

  • Den første gang interviewes barnet om sin hverdag og bliver undersøgt af en læge/sygeplejerske. Barnet bliver blandt andet målt og vejet, og der afdækkes, om der er tegn på sygdom, som eventuelt kan bidrage til barnets overvægt. Undersøgelsen varer cirka 2 timer.
  • Efter 14 dage kontaktes barnet/familien telefonisk af en sygeplejerske.
  • 2-4 uger senere er der samtale med en diætist, der vejleder om, hvordan man spiser hensigtsmæssigt efter behandlingsplan.
  • Cirka hver 8. uge herefter skal barnet til en opfølgningssamtale med en kontaktsygeplejerske eller en diætist.
  • Derudover er der en opfølgningssamtale med lægen én gang årligt eller ved behov.
  • Ved behov, kan centrets socialrådgiver og/eller psykolog også blive inddraget i forløbet.

Det er individuelt, hvor længe et forløb varer, men for mange er der tale om et længerevarende forløb, der kan strække sig over flere år.

Målgruppe
Børn og unge med svær overvægt, i alderen 0-18 år.

Henvisning
Henvisning til forløbet sker via egen læge, hospitalsafdeling eller skolesundhedsplejerske.

Læs mere om tilbuddet på sygehusets hjemmeside eller på sundhed.dk.