Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tilbud til børn og unge i Region Midtjylland

På denne side får du et overblik over Region Midtjyllands sundhedstilbud til børn og unge, der lever med svær overvægt.

I vores gennemgang af Regionernes sundhedstilbud fandt vi behandlingstilbud til børn og unge på Hospitalsenhed Midt og Regionshospitalet Randers. Deres tilbud kan du læse om i nedenstående.

Har du kendskab til et tilbud, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at informere os om det på ncfo@ncfo.dk.

Hospitalsenhed Midt

Fold ud Fold ind

Rund og Sund (ROS)

Beskrivelse
ROS er et behandlingstilbud til børn og unge med overvægt og deres familier, hvor formålet er at opnå vægttab og øget sundhed. Tilbuddet er en individuel, tværfaglig indsats.

Behandlingstilbuddet bygger på faste principper vedrørende kost, motion, søvn og skærmtid . I behandlingsteamet indgår læger, sygeplejersker, diætist, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og idrætskonsulent.

Det er vigtigt, at hele familien støtter op om ROS-behandlingstilbuddet, deltager og følger behandlingens anvisninger. Det kræver livsstilsændringer at opnå et varigt vægttab, og der er gode erfaringer med, at en involvering af hele familien giver de bedste resultater. Derfor opfordres der til, at begge forældre deltager med fremmøde.

Henvisningskriterier 
En henvisning til ROS-behandling kræver følgende:

 • Forud for henvisning skal barnet/den unge have været i en vægttabsindsats i samarbejde med praktiserende læge, sundhedsplejerske, praksisdiætist eller andet tilbudt i kommunalt regi.
 • Børn og unge med svær overvægt eller ved mistanke om kompliceret overvægt og en eller flere af følgende:
  • mistanke om specifik medicinsk årsag til overvægt
  • dyskrine træk
  • vigende højdetilvækst
  • forsinket psykomotorisk udvikling
  • persisterende overspisning/”binge-eating” og søgen efter mad
  • hastigt stigende BMI
  • komplikationer/associerede tilstande, f.eks. hypertension, dyslipidæmi, forhøjede leverparametre, insulinsresistent, prædiabetes, type 2 diabetes, pseudotumor cerebri, polycystisk ovariesyndrom, tidlig pubertet, obstruktiv søvnapnø, epifysiolyse.
  • samtidig familiær disposition over for to eller flere af følgende diagnoser: type 2 diabetes, hypertension, hyperlipidæmi, metabolisk syndrom, hjertekarsygdom, svær overvægt.

Behandlingen følger de kliniske retningslinjer fra Dansk Pædiatrisk Selskabs adipositasudvalg (Johansen 2015).

Du finder mere information om sundhedstilbuddet på hospitalets hjemmeside.

Regionshospitalet Randers

Fold ud Fold ind

Børneambulatoriet

Beskrivelse
Regionshospitalet Randers, Børneambulatoriet tilbyder en individuel, tværfaglig indsats i samarbejde med Randers Kommune. Den anvendte metoden udspringer af Holbæk-modellen, men med lokale tilpasninger.

Forløbet begynder med en forundersøgelse enten i Sundhedsplejens Overvægtsklinik i Randers Sundhedscenter eller på Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers. Forundersøgelsen tager 60-90 minutter, hvor barnet/den unge bliver målt og vejet og får en tilpasset behandlingsplan. Til forundersøgelsen på Børneafdelingen bliver der også taget blodprøver. Efterfølgende er der opfølgninger ca. hver 8. uge i Sundhedsplejens Overvægtsklinik med en sundhedsplejerske, hvor de arbejder videre med behandlingsplanen, indtil barnets vægt ligger stabilt i normalområdet. Forløbenes varighed er derfor individuelt tilpasset det enkelte barn/unge menneske.

Det er en forudsætning, at mindst én forælder er med til alle samtaler, men begge forældre bør deltage i det omfang det er muligt, så begge forældre kender behandlingsplanen og kan støtte barnet/den unge bedst muligt.

Målgruppe
Børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år bosat i Randers Kommune.

Du finder mere information om sundhedstilbuddet på hospitalets hjemmeside.

Læs mere om Regionshospitalet Randers her.