Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Nye anbefalinger til sundhedstilbud

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny rapport, der samler en række anbefalinger til håndtering af sundhedstilbud i landets kommuner.

Sundhedsstyrelsen har i marts 2021 offentliggjort en rapport, der indeholder anbefalinger til kommunernes arbejde med sundhedstilbud rettet mod børn, unge og voksne med overvægt og svær overvægt. Kommunerne kan bruge anbefalingerne til arbejdet med at kvalificere deres sundhedstilbud til de borgere, der ønsker hjælp til at opnå en sundere krop og livsstil.

Bygger på nyeste viden

Anbefalingerne skal sikre, at borgere rundt om i landet får de bedst mulige tilbud, der bygger på nyeste viden på området. Anbefalingerne går både på indholdet i selve sundhedstilbuddene, og rammerne omkring dem. De er målrettet personer fra 5 år og opefter og skal være med til at sikre, at flest muligt når deres mål efter at have deltaget i et sundhedstilbud.

Rapporten skal hæve kvaliteten og undgå stigmatisering

Da omkring 800.000 voksne danskere ifølge den national sundhedsprofil fra 2017 lever med svær overvægt, er der god grund til at sætte fokus på at hæve kvaliteten i sundhedstilbuddene, så de personer med overvægt, der ønsker det, får tilbudt den bedst mulige hjælp.

Anbefalingerne lægger op til, at den sundhedsprofessionelle i kontakten med borgeren er opmærksom på ikke at stigmatisere. Og de lægger op, at det skal være frivilligt, om man ønsker at deltage i et givent sundhedstilbud.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at effektive sundhedstilbud indeholder elementer om kost, fysisk aktivitet, trivsel og livskvalitet samt adfærdsændring. For børn er det afgørende, at forældre og familie bliver inddraget i forløbet.

Du kan finde Sundhedsstyrelsens rapport her og læse deres pressemeddelelse.

Mand med overvægt sidder i sofa og tager noter
I de danske kommuner er der sundhedstilbud til personer med overvægt og svær overvægt, der ønsker hjælp til at opnå øget sundhed.

Lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt, Jens Meldgaard Bruun, har været med i arbejdsgruppen, som har udarbejdet rapporten. I Nationalt Center for Overvægt indsamler vi blandt andet viden om kommunale sundhedstilbud til borgere med overvægt og svær overvægt. Vi undersøger i samarbejde med andre, hvad der har effekt, og deler den viden efterhånden, som vi indsamler den.