Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Viborg Kommune – Sunde forandringer

‘Sunde forandringer’ er et sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt i Viborg Kommune.

Sunde forandringer er et gruppeforløb, der henvender sig til voksne med et BMI over 40. Forløbet både indledes og afsluttes med en individuel samtale. Der er undervejs fokus på at skabe sunde vaner ved at arbejde med deltagernes egne værdier og indre motivation.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Formålet med tilbuddet er, at deltagerne får redskaber til at tilegne sig nye vaner, som tilgodeser deres mål. Målene defineres af borgerne selv, ift. hvad der giver mening for dem.

Målgruppe 
Tilbuddet er målrettet voksne borgere i Viborg Kommune med BMI over 40.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra læge eller hospital.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er et gruppeforløb med 8-12 deltagere. Forløbet strækker sig over 8-10 mdr. med i alt ni mødegange i selve gruppeforløbet foruden en indledende og en afsluttende individuel samtale med en sundhedskonsulent eller klinisk diætist.

Fokus ligger i forløbet på sundhed frem for på vægt, og den enkelte deltager indføres i at arbejde med værdibaserede mestringsstrategier og vaneændringer, inspireret af ACT (Acceptance and Commitment Therapy for weight control). Forløbet tager afsæt i, at den enkelte deltager får klarlagt egne værdier og indre motivation. Fokus ligger på vaneændringer og deltagernes bagvedliggende tanker om mad og motion frem for på vægt og vægttab.

Hver mødegang varer 2½ time og er delt op med 1 times oplæg eller fagligt indspark, f.eks. om motivation og vaneændring, samt forskellige øvelser, inspireret af ACT-metoden.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Tilbuddet er nyt (2021), og der findes derfor ikke en evaluering af det.

 

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Viborg Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.