Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Vejle Kommune – Livsstil og trivsel

Vejle Kommune tilbyder et kursus i ‘Livsstil og trivsel’ til voksne, der lever med overvægt.

Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, som er motiverede for ændringer i livsstil og trivsel. På kurset arbejder de i første omgang ikke med vægttab. Borgeren kan dog få et kursus, hvis vægt er en hindring i forhold til en forestående operation og BMI er mellem 25 og 30.

Formålet med kurset er at støtte til ændring af livsstil – for resten af livet ved at give deltagerne en større forståelse for, hvad der er deres udfordringer er i forhold til krop, vægt og mad samt redskaber til at håndtere dagligdagen, så de kan holde fast i ønskede vaneændringer.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med kurset er at støtte til ændring og fastholdelse af livsstil.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, har et BMI over 30.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Deltagelse kræver lægehenvisning fra egen læge eller hospital.

Beskrivelse af tilbuddet
Kurset varer 9 uger med mødegang en gang om ugen af 2 timer. Der er 12-14 deltagere på hvert hold. En diætist, fysioterapeuter, psykolog og sygeplejerske varetager undervisningen.

Kurset fokuserer bl.a. på årsagssammenhænge til overvægt, handlemønstre i dagligdagen, håndtering og mestring af hverdagen, og der er mulighed for at dele erfaringer med medkursisterne.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Vejle Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.