Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Syddjurs Kommune – Overvægtsklinikken

Syddjurs Kommune tilbyder et forløb til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Syddjurs Kommune tilbyder behandling efter Holbæk-modellen af børn og unge mellem 3-18 år med svær overvægt. Deltagerne tilbydes hjælp, støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning eller, hvis barnet/den unge allerede er udvokset, et vægttab. Familien får en individuel handlingsplan, som løbende kan justeres, med fokus på f.eks. mad, spisemønstre, spiseforstyrrelser, motion, søvn m.m.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at barnet trives bedre socialt, bliver gladere og får større selvtillid foruden at undgå de følgesygdomme, som på sigt er forbundet med overvægt.

Målgruppe
Behandling efter Holbæk-modellen i Overvægtsklinikken er for familier med børn/unge, der er mellem 3 år og 18 år, der har et BMI over 99 % percentilen for køn og alder, og som er motiverede for at ændre livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilmelding kræver ikke en henvisning og foregår via kommunens hjemmeside eller via henvisning fra egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet begynder med en forundersøgelse på ca. 90 min. hos en sundhedsplejerske i Overvægtsklinikken. Derefter følges der op hver 8. uge med en samtale af ca. 30 min. varighed i Overvægtsklinikken. Forløbet aftales individuelt, men kan foregå over flere år. På forundersøgelses- og opfølgningsmøderne får familien rådgivning om vægtregulering, herunder mad, spisemønstre, spiseforstyrrelser, motion, søvn, skærmtid m.m. Der laves en individuel behandlingsplan, og familien får hjælp og vejledning til at løse de udfordringer og problemer, de står over for undervejs. Behandlingsplanen bliver løbende justeret.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Syddjurs Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.