Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Stevns Kommune – BOBU

‘BOBU – Behandling af overvægtige børn og unge’  er et samtaleforløb for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Sundhedsplejen i Stevns Kommune tilbyder hjælp, støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning hos børn og unge. Tilbuddet er baseret på behandlingsprincipper fra Holbæk-modellen og løber så længe, der er et behov.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at stoppe vægtøgning hos børn og unge. For børn er målet at stoppe vægtøgningen, så barnet på sigt slanker sig, mens det vokser. For den unge, der allerede er udvokset, er målet med tiden et vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år. Barnet/den unge skal desuden have et BMI over 90 % percentilen for køn og alder, og samtidig være motiveret for at ændre livsstil. Det er vigtigt, at hele familien bakker op om forløbet og deltager aktivt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Stevns Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Barnet/den unge kan dog blive henvist af egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet er et individuelt tilrettelagt forløb, med løbende justeringer. Familien bliver fulgt af en sundhedsplejerske og en kostvejler, og der er samtaler med ca. 6 ugers mellemrum. Familien får hjælp, støtte og vejledning til de udfordringer, de møder undervejs, og familien modtager en individuel plan for forløbet. Forløbet er baseret på rådgivning omkring vægtregulering, mad, spisemønstre og spiseforstyrrelser samt motion. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig. Stevns Kommune henviser dog til resultater fra Holbæk-modellen, hvor resultater viser at 7 ud af 10 børn taber sig. Behandlingsmetoden er udviklet på Holbæk Sygehus og er anvendt siden 2007. Stevns Kommune har anvendt metoden siden 2013.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Stevns Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk. Du finder også info i denne pjece.