Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sønderborg Kommune – Kostvejledning

Sønderborg Kommune tilbyder kostvejledning til voksne, der lever med overvægt.

Forløbet er et forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom og borgere med overvægt, som er i risiko for at udvikle livsstilssygdom. Forløbet kan indeholde individuel kostvejledning, undervisning i sunde kostvaner samt praktisk madlavningsundervisning.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er, at borgeren får viden og redskaber om sunde kostvaner og lærer at omsætte denne viden i eget hverdagsliv.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet voksne borgere over 18 år, som lever med overvægt og er i risiko for at udvikle livsstilssygdom.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises af egen læge eller fra hospitalsafdeling, men kan også selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet indledes med afklarende samtale, hvor borgerens ressourcer, motivation og indsatsbehov afdækkes, og en sundhedsfaglig medarbejder vurderer, om der er behov for en kommunal understøttende indsats. Kostvejledning kan foregå både individuelt og i grupper og kan tilbydes som individuel kostvejledning, undervisning i sunde kostvaner og/eller praktisk madlavning.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.