Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Skive Kommune – Livsstilshold

‘Livsstilshold’ er et sundhedstilbud til voksne i Skive Kommune med et BMI over 30.

Livsstilsholdet er et gruppebaseret forløb for voksne borgere med overvægt. Deltagerne på Livsstilsholdet får tips, idéer, praktiske redskaber og viden om sund livsstil. Undervisningen tilrettelægges ud fra deltagernes behov og ønsker. Du har derfor mulighed for at præge, hvilke emner der bliver en del af forløbet.

Før du kan starte på Livsstilsholdet, skal du deltage på “Intro til livsstilsholdet”. Du kan tilmelde dig ved at tale med underviserne på introduktionsforløbet eller kontakte Sundhedscenter Skive.

Skive Kommune kører også en variant af forløbet til borgere over 65 år, som hedder “Livsstilshold +65 år” samt et individuelt forløb for voksne, der enten er 18-30 år og har et BMI over 30 eller voksne med et BMI over 40.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddet skal motivere til at arbejde med og fastholde livsstilsændringer.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne borgere med BMI over 30.

Skive Kommune har et særskilt Livsstilshold, der henvender sig til borgere med BMI over 30, og som er over 65 år.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Deltagerne på Livsstilsholdet får tips, idéer, praktiske redskaber og viden om sund livsstil. Der er for eksempel fokus på at få hjælp til at fastholde sin motivation, værktøjer til at lægge en plan for sin livsstilsændring, redskaber til at skabe og fastholde forandring, grundlæggende viden om sund kost og sunde vaner, mulighed for vejning, introduktion til forskellige træningsformer og et fællesskab med andre, der også ønsker en ændret livsstil.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig, men skal forud for forløbet deltage i en “Intro til Livsstilshold”.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af “Intro til Livsstilshold”, Livsstilshold”, “Livsstilshold +65 år” samt “Individuelt forløb” på Skive Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.