Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Skanderborg Kommune – Overvægtsklinik for børn og unge

Skanderborg Kommune tilbyder et forløb i Overvægtsklinikken til familier med børn og unge med overvægt.

Overvægtsklinikken er et familieorienteret behandlingstilbud til børn og unge med overvægt baseret på ”Holbæk-modellen”. Overvægtsklinikken tilbyder hjælp til en sundere hverdag og til at omlægge usunde vaner. Der laves en individual plan for det enkelte barn, som tager højde for vaner, motion, spisemøsntre, søvn m.m. Planen justeres løbende efter behov og i samarbejde med familien.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er, at familier får støtte og vejledning til at stoppe vægtøgningen hos barnet samt at stabilisere barnets BMI og reducere det på sigt.

Målgruppe
Overvægtsklinikken er et tilbud til familier med børn og unge med overvægt i alderen 3-17 år. Som udgangspunkt skal barnet have et BMI over 90 procent-percentilen for barnets køn og alder. Og familien skal være motiverede for at ændre livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Opstart aftales individuelt.

Beskrivelse af tilbuddet
Familien følges af en sundhedsplejerske og en klinisk diætist. Behandlingen startes op med en forundersøgelse, hvor mad, drikkevarer, vaner, vægthistorik, spisemønstre, fysisk aktivitet med videre gennemgås med henblik på at udarbejde en individuel punktplan. Derefter kommer familien hver 6.-8. uge til opfølgning og vejledning hos sundhedsplejerske eller klinisk diætist, hvor de får hjælp og vejledning til de udfordringer og problemer, der opstår undervejs.

Klinikken arbejder ud fra Holbæk-modellen, som er udviklet på Holbæk Sygehus.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.