Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Roskilde Kommune – Motionshold: Motionsvejledning med træning

Roskilde Kommune tilbyder et forløb med fokus på motion til voksne, der lever med med overvægt.

På ‘Motionsholdet’ er der både fokus på motionsvejledning og træning. Forløbet varer op til 3 mdr, hvor der er mulighed for at afprøve forskellige træningsformer og finde frem til, hvad der passer den enkelte borger bedst.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at komme i gang med motion og få støtte til at finde en træningsform, borgeren kan fortsætte med på egen hånd.

Målgruppe
Målgruppen er bl.a. borgere med BMI over 35.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet eller kan henvises af egen læge, kommune eller fra hospital. Der er løbende optag på træningsholdene.

Beskrivelse af tilbuddet
Motionsvejledning med træning er et forløb, der indebærer motionsvejledning ved start og slut samt et holdtræningsforløb i op til 3 mdr.

I træningsforløbet får borgeren afprøvet forskellige træningsformer, og der er mulighed for både at træne indendørs og udendørs. Der vil typisk være træning to gange om ugen, der varer 1 time per gang. Ca. halvvejs i forløbet gøres der en kort status, om hvordan det går med træningen, og når forløbet nærmer sig afslutningen, er der mulighed for en samtale om, hvilke motionstilbud eller aktiviteter borgeren kan bruge i fremtiden.

Træningen foregår forskellige steder i Roskilde Kommune.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Roskilde Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.