Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Rødovre Kommune – Vægtenheden for voksne

Vægtenheden er et tilbud til voksne med svær overvægt.

Rødovre Kommune har to tilbud til voksne med overvægt. Det ene tilbud er Vaneværkstedet, som er et gruppeforløb, det andet er et individuelt tilbud i Vægtenheden for voksne. Derudover er der et tilbud om åben vejning efter behov, mandagsgang og det er muligt at træne på en aktivitetsbane ved Sundhedscentret. Her kan du læse om Vægtenhendens tilbud til voksne. Se de øvrige tilbud på kommunens hjemmeside.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Sundhedscentret i Rødovre Kommune tilbyder et individuelt forløb til voksne med overvægt. Forløbet er baseret på Holbæk-modellen, som har vist sig succesfuld til at hjælpe børn og unge med overvægt til et vægttab. Forløbet adskiller sig fra andre traditionelle slankeforløb, ved at der udarbejdes en individuel struktureret punkt-plan med faste fokuspunkter ud fra den enkeltes hverdagsvaner og rutiner.
Det forventes, at modellen er direkte overførbar til voksne med overvægt, da erfaringer viser, at forældrene i mange familier har tabt sig i forbindelse med børnenes forløb.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne over 18 år med overvægt (BMI over 25), og som er motiverede for at ændre livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Forløbet finder sted på Rødovre Kommunes Sundhedscenter.

Henvisning/rekruttering
Borgeren henvender sig selv til Sundhedscentret.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet starter med en indledende samtale. Her bliver borgeren samtidig målt og vejet, og sammen med sundhedskonsulenten finder de frem til individuelle udfordringer og eventuelle problemer. Forløbet varetages af en sundhedskonsulent, som giver råd og vejledning gennem hele forløbet. Sundhedskonsulenten vil bl.a. rådgive om vægtregulering, mad, spisemønstre, spiseforstyrrelser samt motion. Sammen med borgeren lægges der en plan for forløbet, herunder mad- og motionsændringer, og der vil være hjælp og støtte til de udfordringer, som borgeren møder undervejs. I forløbet lægges der op til opfølgende samtaler hver 6-8. uge af 30 minutters varighed.

Forløbet er baseret på et samarbejde med gensidig tillid, og at planerne er realistiske og løbende justeres. Det vigtigste er, at borgeren er indstillet på at omlægge sine vaner.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Rødovre Kommunes hjemmeside. Du kan se en samlet oversigt over kommunens sundhedstilbud på denne side.