Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Rødovre Kommune – Vægtenheden for børn og unge

Vægtenheden for børn og unge er et tilbud til familier med børn og unge, der lever med overvægt.

Rødovre Kommune tilbyder hjælp og støtte til børn og unge med overvægt og deres familier. Forløbet tager udgangspunkt i Holbæk-metoden.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Rødovre Kommune tilbyder hjælp, støtte og vejledning til børn og unge, der lever med overvægt/eller er i risiko for at udvikle overvægt. Behandlingen tager udgangspunkt i ”Holbæk-modellen”, som er baseret på forskning udviklet på Holbæk Sygehus. Formålet er, udover at stoppe barnets vægtøgning, at barnet kommer til at trives bedre socialt, bliver gladere, får større selvværd og samtidig undgår de følgesygdomme, som på sigt er forbundet med overvægt (f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet kolesterol).

Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på at ændre vaner og livsstil, samt overholder de aftalte tider.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til familier med børn og unge, der lever med overvægt. Barnet/den unge skal være mellem 6-18 år og have et BMI over 90 % percentilen for køn og alder. Familien skal desuden været motiveret for at ændre livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes i samarbejde med Sundhedscentret, hvor en sundhedsplejerske og en sundhedskonsulent varetager forløbet.

Henvisning/rekruttering
Barnet kan blive henvist af sundhedsplejersken eller gennem egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Familierne følges af en sundhedsplejerske og en kost- og motionsvejleder med samtaler med ca. 6-8 ugers mellemrum. Familien vil få rådgivning om motion, vægtregulering, mad, spisemønstre og håndtering af eventuel spiseforstyrrelse. Der udarbejdes i fællesskab en individuel plan for forløbet, og familien får hjælp og vejledning til de udfordringer og problemer, som de møder undervejs. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid, og planerne justeres løbende, så de passer ind i den enkelte families hverdag.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Rødovre Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.