Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ringsted Kommune – LIVA- Digital livsstilsvejledning

‘LIVA’ er et af Ringsted Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Ringsted Kommune tilbyder LIVA-programmet, som er et forløb via en personlig app, hvor borgeren kan arbejde med at nå hen mod en ny og bedre livsstil. Kommunen tilbyder også samtaler ved fremmøde, hvis borgeren ikke kan benytte digitale medier.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Ringsted Kommune tilbyder gratis hjælp med programmet LIVA, som er en sundheds-app til borgere, der har/eller er i risiko for at udvikle en livsstilssygdom.

Målgruppe
Borgere som har/eller er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme som diabetes, hjertesygdomme, KOL eller overvægt kan få gratis, personlig og digital vejledning.  Programmet er for borgere, der gerne vil ændre livsstil i forhold til kost, rygning, alkohol og/eller motion – så der er ikke udelukkende fokus på overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Ringsted Kommune udbyder tilbuddet.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan tilmelde sig forløbet ved at kontakte Ringsted Kommunes Sundhedsteam. Her vil borgeren blive viderestillet/og kontaktet af den personlige vejleder, der vurderer, om borgeren vil have glæde af at være med i programmet.

Beskrivelse af tilbuddet
LIVA- sundhedsappen er et program, der bygger på klare målsætninger, en motiverende indsats med tydelig opfølgning på fremgangen, samt en personlig kontakt undervejs. Borgeren vil igennem hele forløbet blive støttet og vejledt af en professionel vejleder. Den personlige vejleder er tilknyttet Ringsted Kommunes Sundhedsteam, og sammen med borgeren vil vejlederen hjælpe med overkommelige og realiserbare målsætninger og aftaler, samt forslag til hvordan målet bedst opnås. Hele forløbet vil blive afviklet igennem borgerens computer, tablet eller smartphone. Tilbuddet har både fokus på motion, kost og livsstil.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Ringsted Kommunes hjemmeside har denne beskrivelse af tilbuddet, men du kan læse mere på sundhed.dk eller i denne pjece: Støtte til Livsstilsændring. Kommunens motionsvejledning foregår også via LIVA-appen.