Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Rebild Kommune – Kostvejledning for over- og undervægtige

Et sundhedstilbud til voksne med overvægt.

‘Kostvejledning’ er et tilbud, som består af individuelle kostvejledninger og er et tilbud til borgere, der har problemer med helbredet, som de ønsker hjælp til at håndtere.

Der opstartes desuden to-fire vægttabshold om året i Rebild Kommune. Holdene forløber over otte gange, hvor der undervises i forskellige relevante emner omkring vægttab med fokus på kostomlægning. Derudover kan borgere, der har deltaget i kostvejledninger eller vægttabshold løbende deltage i åbent-hus-vejninger.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddet er til borgere, der ønsker vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere over 16 år og har en eller flere af følgende sundhedsudfordringer:

  • BMI over 30
  • Type 2-diabetes
  • Hjerte-karsygdom
  • KOL
  • Kræft
  • Undervægt
  • Overvægtige gravide (BMI over 27 ved graviditetsstart)

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Der er mulighed for op til fem individuelle kostvejledninger inden for 3 måneder. Der vejledes ikke om fedmeoperationer som gastric bypass eller om spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.

Henvisning/rekruttering
Man kan selv henvende sig på Sundhedscentret Rebild Kommune eller blive henvist til tilbuddet af sin praktiserende læge, sagsbehandler eller andet fagpersonale.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Efter endt forløb er der mulighed for at komme til kontrolvejning på fastlagte tidspunkter.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, som er offentlig tilgængelig.

Links og referencer

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Rebild Kommunes hjemmeside.

Eller læs mere om tilbuddet på sundhed.dk.