Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Middelfart Kommune – Vægt på Vanerne

Middelfart Kommune tilbyder et gruppeforløb til voksne, der lever med overvægt.

Middelfart Kommune tilbyder et forløb til voksne borgere, der ønsker at ændre livsstil, og som har brug for hjælp og støtte i processen. Forløbet kører typisk over 3-4 måneder med 8 mødegange. Deltagerne arbejder hver gang med et nyt emne, som de på forskellig vis og ud fra egne ønsker arbejder videre med derhjemme mellem møderne. For at fastholde de nye vaner, tilbyder kommunen opfølgninger efter forløbet er slut.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med kurset er at inspirere borgeren til at se nye handle- og valgmuligheder i hverdagen i forhold til mad, bevægelse og måden at tænke på.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere, der føler sig udfordret på deres sundhed og trivsel. Det er et tilbud til dem, der gerne vil arbejde aktivt med deres mad- og spisevaner samt deres fysiske aktivitetsniveau, men som oplever behov for støtte og inspiration i processen. Deltagerne skal være over 18 år samt være bosat i Middelfart Kommune.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Kurset er et gruppeforløb med varierende antal deltagere (typisk 10-20 deltagere). Det strækker sig over i alt 8 mødegange af 2 timers varighed, og kurset strækker sig typisk over 3-4 måneder.
Ved hver mødegang arbejder deltagerne med forskellige emner som ”Vanetænkning og automatpilot” eller ”Nærvær og opmærksomhed”. Mellem mødegangene arbejder deltagerne med konkrete handlinger i forhold til deres sundhed og trivsel. De vælger selv, hvad de ønsker at arbejde med. Vigtigst er, at det skal være overskueligt og passe ind i hverdagen.

Opfølgning: Efter endt forløb er der mulighed for individuel opfølgning. Fokus vil være på fastholdelse af nye og sundere vaner.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Middelfart Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.