Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Lyngby-Taarbæk Kommune – Klinik for overvægtige børn

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder et forløb til skolebørn med overvægt samt deres familier.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder hjælp, støtte og vejledning til børn og unge, der lever med overvægt/eller er i risiko for at udvikle overvægt. Formålet er, udover at stoppe barnets vægtøgning, at barnet kommer til at trives bedre socialt, får større selvværd og samtidig undgår de følgesygdomme, som på sigt er forbundet med overvægt. Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på at ændre vaner og livsstil, samt bakker op om barnet/den unge igennem hele forløbet. Tilbuddet er individuelt tilrettelagt, og det forventes, at hele familien støtter op om forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at give familierne støtte og vejledning til varige livsstilsændringer, med både social trivsel, større selvværd og sygdomsforebyggelse for øje.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til skolebørn med overvægt og deres familier.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedstjenesten, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Henvisning/rekruttering
Henvisning til forløbet sker via sundhedsplejersken eller egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Familien vil blive inviteret til en samtale, hvor der vil være en gennemgang af barnet/den unges livsstilsvaner. Ud fra dette bliver der udarbejdet en handleplan. Der vil være samtaler med sundhedsplejersken ca. hver anden måned, og forløbet afsluttes efter gensidig aftale/efter behov.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, hvor du finder en pjece om forløbet, og du kan læse mere på sundhed.dk.